Compromís valora positivament les propostes dels agents socials a les meses de diàleg de la Diputació

Garcia advoca per actuar dins del “marc competencial de la institució” i destaca les demandes en “inversió en infraestructures sostenibles i de cures” i digitalització del sector públic i privat

El grup Compromís a la Diputació de Castelló ha valorat molt positivament el resultat de les nou meses de diàleg convocades per l’ens supramunicipal durant aquesta setmana. Per al seu portaveu, Ignasi Garcia, “aquestes reunions han sigut una mostra més de la voluntat del nou equip de govern d’obrir la institució a tota la societat castellonenca, que ha d’estar tan unida per encarar la reactivació de la quotidianitat com ho ha estat durant la quarantena”.

Garcia ha destacat tres punts del diagnòstic que els diversos agents socials han posat sobre la taula: “primer, la necessitat d’activar l’obra pública verda i vinculada al sector de les cures; segon, la necessitat d’acabar amb l’escletxa digital a l’interior; i, tercer, que la Diputació ha d’exercir ara més que mai les seues competències com ajuntament d’ajuntaments i ha de donar suport als consistoris més menuts perquè puguen garantir els serveis mínims a la seua població”.

El diputat de la coalició valencianista s’ha fet ressò de la petició del sector empresarial de les comarques de Castelló, que veuen la necessitat que les administracions invertisquen en infraestructures sostenibles. Concretament, Garcia ha dit que, en aquest sentit, “cal seguir les línies de la Comissió Europea respecte al que ha anomenat ‘green recovery’ o recuperació verda”, que vincula aquestes inversions a la lluita contra l’emergència climàtica mentre s’estimula l’ocupació i el consum en terminis curts de temps”.

Pel que fa a la igualtat territorial de les comarques d’interior, Garcia ha recollit la demanda dels seus comerços i micropimes, que reclamen suport en la digitalització dels negocis i en l’establiment de la venda en línia dels seus productes i serveis. “Aquesta reivindicació ve aparellada normalment amb la manca de formació en competències digitals que patix tant el sector privat com el públic i que, durant el confinament, ha suposat que tant empreses com ajuntaments hagen pogut exercir les seues tasques dins d’una relativa normalitat o no”, ha explicat.

Per últim, i en aquesta mateixa línia, Garcia ha manifestat que en aquestes circumstàncies “la Diputació ha de fer-se forta en el seu marc competencial i assegurar la igualtat territorial de totes i tots els habitants de les comarques de Castelló”. En eixe sentit, ha dit, “insistim que hem de deixar de veure aquesta casa com una mera repartidora de diners i que la Diputació ha de coordinar-se amb ajuntaments i institucions amb més capacitat pressupostària per no deixar enrere les administracions locals més menudes”.


Compromís valora positivamente las propuestas de los agentes sociales a las mesas de diálogo de la Diputació

Garcia aboga por actuar dentro del “marco competencial de la institución” y destaca las demandas en “inversión en infraestructuras sostenibles y de cuidados” y digitalización del sector público y privado

El grupo Compromís a la Diputación de Castelló ha valorado muy positivamente el resultado de las nueve mesas de diálogo convocadas por el ente supramunicipal durante esta semana. Para su portavoz, Ignasi Garcia, “estas reuniones han sido una muestra más de la voluntad del nuevo equipo de gobierno de abrir la institución a toda la sociedad castellonense, que tiene que estar tan unida en encarar la reactivación de la cotidianidad como lo ha estado durante la cuarentena”.

Garcia ha destacado tres puntos del diagnóstico que los diversos agentes sociales han puesto sobre la mesa: “primero, la necesidad de activar la obra pública verde y vinculada al sector de los cuidados; segundo, la necesidad de acabar con la brecha digital en el interior; y, tercero, que la Diputació debe de ejercer ahora más que nunca sus competencias como ayuntamiento de ayuntamientos y tiene que apoyar a los consistorios más pequeños para que puedan garantizar los servicios mínimos a su población”.

El diputado de la coalición valencianista se ha hecho eco de la petición del sector empresarial de las comarcas de Castelló, que ven la necesidad de que las administraciones inviertan en infraestructuras sostenibles. Concretamente, Garcia ha dicho que, en este sentido, “hay que seguir las líneas de la Comisión Europea respecto a lo que ha denominado ‘green *recovery’ o recuperación verde”, que vincula estas inversiones a la lucha contra la emergencia climática mientras se estimula el empleo y el consumo en un plazo corto de tiempo”.

En cuanto a la igualdad territorial de las comarcas de interior, Garcia ha recogido la demanda de sus comercios y micropymes, que reclaman apoyo en la digitalización de los negocios y en el establecimiento de la venta en línea de sus productos y servicios. “Esta reivindicación viene aparejada normalmente con la carencia de formación en competencias digitales que sufre tanto el sector privado como el público y que, durante el confinamiento, ha supuesto que tanto empresas como ayuntamientos hayan podido ejercer sus tareas dentro de una relativa normalidad o no”, ha explicado.Por último, y en esta misma línea, Garcia ha manifestado que en estas circunstancias “la Diputación tiene que hacerse fuerte en su marco competencial y asegurar la igualdad territorial de todas y todos los habitantes de las comarcas de Castelló”. En ese sentido, ha dicho, “insistimos en que debemos dejar de ver esta casa como una mera repartidora de dinero y en que la Diputación tiene que coordinarse con ayuntamientos e instituciones con más capacidad presupuestaria para no dejar atrás a las administraciones locales más pequeñas”.