Xavier Trenco proposa que tinguen més pes indicadors com l’índex d’envelliment de la població i els ingressos fiscals per habitant. El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha demanat que s’establisquen unes noves bases per a l’adjudicació de les anomenades unitats de respir familiar “més equitatives i favorables als municipis que tenen menys recursos”, segons ha manifestat el portaveu de la coalició, Xavier Trenco .

Segons ha explicat Trenco, en les bases actuals “no es planteja ninguna discriminació positiva en relació als municipis que tenen pocs recursos”. Aquest ha estat el motiu pel qual només set dels 26 municipis nous que ho havien sol•licitat es van a beneficiar dels ajuts. El diputat de Compromís ha subratllat que “els criteris que utilitza la Diputació per adjudicar una unitat de respir a un municipi són discutibles. No s’entén que pobles que no tenen recursos es queden fora mentre que altres més rics tinguen aquest servei”.

El portaveu de Compromís ha insistit a reclamar noves bases ja que “si tenim en compte que els recursos són limitats caldria establir algun indicador puntuable per atorgar els ajuts. Per exemple, demanem que tingui una major puntuació l’element que considerem més definidor de la necessitat de l’ajuda: l’índex d’envelliment del municipi. Ara només és de 5 punts”.

Compromís també reclama que l’indicador d’ingressos fiscals per habitant tinga una puntuació de 10 punts i que, com ja s’ha dit, l’índex d’envelliment de la població puge de 5 a 10 punts.
——————————————

Compromís reclama a la Diputación bases más equitativas para otorgar las unidades de respiro a los municipios

Xavier Trenco propone que tengan mayor peso indicadores como el índice de envejecimiento de la población y los ingresos fiscales por habitante

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha pedido que se establezcan unas nuevas bases para la adjudicación de las llamadas unidades de respiro familiar “más equitativas y favorables a los municipios que tienen menos recursos”, según ha manifestado el portavoz de la coalición, Xavier Trenco.

Según ha explicado Trenco, en las bases actuales “no se plantea ninguna discriminación positiva en relación a los municipios que tienen pocos recursos”. Este ha sido el motivo por el cual sólo siete de los 26 municipios nuevos que lo habían solicitado se van a beneficiar de las ayudas. El diputado de Compromís ha subrayado que “los criterios que utiliza la Diputación para adjudicar una unidad de respiro a un municipio son discutibles. No se entiende que pueblos que no tienen recursos se queden fuera mientras que otros más ricos tengan este servicio”.

El portavoz de Compromís ha insistido en reclamar nuevas bases ya que “si tenemos en cuenta que los recursos son limitados habría que establecer algún indicador puntuable para otorgar las ayudas. Por ejemplo, pedimos que tenga una mayor puntuación el elemento que consideramos más definidor de la necesidad de la ayuda: el índice de envejecimiento del municipio. Ahora sólo es de 5 puntos”.

Compromís también reclama que el indicador de ingresos fiscales por habitante tenga una puntuación de 10 puntos y que, como ya se ha dicho, el índice de envejecimiento de la población suba de 5 a 10 puntos.