Després de molts mesos de treball per part dels departaments tècnics de l’Ajuntament de Betxí, les obres de la II Fase de Restauració del Palau-castell estan a punt de començar, una vegada ha acabat el termini de presentació d’ofertes. Les fortes condicions tècniques i l’extremada especialització de bona part dels treballs que inclou el projecte ha fet que, finalment, només dos empreses s’hagen presentat a la licitació.

Aquesta segona fase està finançada pel Ministeri que, mitjançant el denominat 1,5% Cultural, consta d’un total de 598.000 euros, dels quals Foment aporta un 71%. L’1,5% Cultural és una subvenció que atorga el Ministeri de Foment a projectes centrats en la recuperació del patrimoni històric i que les administracions poden sol•licitar per a dur a terme actuacions concretes sobre projectes de reforma. En este cas, a més a més, la Diputació de Castelló també ha destinat 92.500 euros gràcies a un conveni de col•laboració entre l’ajuntament i la institució provincial.

L’alcalde de Betxí, Alfred Remolar, s’ha mostrat molt satisfet per les subvencions aconseguides en els darrers mesos i ha destacat que “al haver només dos empreses presentades esperem que la licitació es faça de manera molt ràpida per poder començar com abans millor”. Remolar ha recordat que és la primera vegada que Betxí aconsegueix una subvenció tan important gràcies a la qual “podrem dur a terme la segona fase, la més gran en import i llarga en el temps -un any i mig-“. En este projecte, es podran obrir al públic la sala de la volta, dependències gòtiques, el pati i part de la Casa de Pasqual Meneu, del segle XIX, que compta amb vistosos frescos entre els seus murs.

Cal recordar que el pla director aprovat el 2013 preveu cinc etapes, i ja ha conclòs la primera que va suposar “posar en valor i obrir al públic” el magnífic pati renaixentista del Palau, únic a la Comunitat Valenciana. Aquest espai, convertit en un important reclam turístic del municipi, alberga actualment tot tipus d’activitats culturals, a més de ser escenari d’enllaços matrimonials.

L’alcalde ha insistit en el fet que aquest projecte té diverses vessants: “d’una part, els veïns recuperen una part del seu llegat històric; d’un altra, tot açò són més oportunitats turístiques i, per tant, beneficis econòmics per al poble”. El Palau de Betxí va ser declarat bé d’interès cultural (BIC) l’any 1997 i està considerat com un dels màxims exponents de l’arquitectura nobiliària del Renaixement valencià.

 

————————

DOS EMPRESAS SE DISPUTARÁN LA ADJUDICACIÓN DE LA II FASE DEL PALAU-CASTELL DE BETXÍ
-La dificultad del proyecto y la extremada especialización que se pedía en el pliego de condiciones ha limitado el número de ofertas presentadas
-Se espera que la obra se adjudique en las próximas semanas y comiencen los trabajos de forma inmediata
Después de muchos meses de trabajo por parte de los departamentos técnicos del Ayuntamiento de Betxí, las obras de la II Fase de Restauración del Palau-castell están a punto de comenzar, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.
Las fuertes condiciones técnicas y la extremada especialización de buena parte de los trabajos que incluye el proyecto han hecho que, finalmente, sólo dos empresas se hayan presentado a la licitación.

Esta segunda fase está financiada por el Ministerio de Fomento que, mediante el denominado 1,5% Cultural, consta de un total de 598.000 euros, de los que Fomento aporta un 71%. El 1,5% Cultural es una subvención que otorga el Estado a proyectos centrados en la recuperación del patrimonio histórico y que las administraciones pueden solicitar para llevar a cabo actuaciones concretas sobre proyectos de reforma. En este caso, además, la Diputación de Castellón también ha destinado 92.500 euros gracias a un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la institución provincial.

El alcalde de Betxí, Alfred Remolar, se ha mostrado muy satisfecho por las subvenciones conseguidas en los últimos meses y ha destacado que “al haber sólo dos empresas presentadas esperamos que la licitación se haga de manera muy rápida para poder empezar lo antes posible “. Remolar ha recordado que es la primera vez que Betxí consigue una subvención tan importante gracias a la cual “podremos llevar a cabo la segunda fase, la más grande en importe y larga en el tiempo -un año y medio”. En este proyecto, se podrán abrir al público la sala de la bóveda, dependencias góticas, el jardín exterior y parte de la Casa de Pasqual Meneu, del siglo XIX, que cuenta con vistosos frescos entre sus muros.

Hay que recordar que el plan director aprobado en 2013 prevé cinco etapas, y ya ha concluido la primera que supuso “poner en valor y abrir al público” el magnífico patio renacentista del Palacio, único en la Comunidad Valenciana. Este espacio, convertido en un importante reclamo turístico del municipio, alberga actualmente todo tipo de actividades culturales, además de ser escenario de enlaces matrimoniales.
El alcalde ha insistido en que este proyecto tiene varias vertientes: “de una parte, los vecinos recuperan una parte de su legado histórico; por otro, todo esto son más oportunidades turísticas y, por tanto, beneficios económicos para el pueblo “.
El Palau de Betxí fue declarado bien de interés cultural (BIC) en 1997 y está considerado como uno de los máximos exponentes de la arquitectura nobiliaria del Renacimiento valenciano.