El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha demanat a l’equip de govern del PP que restablisca les ajudes per al condicionament ambiental a què podien optar els municipis, ja que aquesta línia d’ajuts ha estat eliminada aquest any del Pla Estratègic de Subvencions 2014- 2016. Segons la convocatòria dels anys anteriors, les subvencions es destinaven a accions de condicionament en zona pública tant de l’entorn físic com a natural de zones urbanes. Per exemple, a la creació de zones verdes públiques, a la restauració de jardins, a la col·locació de papereres o a la construcció de passarel·les adaptades per a persones amb discapacitat.

El grup Compromís ha proposat, així mateix, que els fons per dur a terme aquestes accions “provinguen o bé dels romanents de tresoreria, o bé dels dels POIS (Plans d’Obres i Serveis)”. El portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha explicat la necessitat de presentar aquesta iniciativa ja que “en el context actual de crisi econòmica, en la qual els ajuntaments tenen molt poca capacitat d’inversió i un alt nivell d’endeutament, la Diputació hauria d’impulsar una línia d’ajudes per facilitar l’execució d’actuacions en les zones verdes del municipi o zones degradades”.

Trenco ha insistit que la defensa dels municipis xicotets, “una bandera que no es cansa d’esgrimir el PP de la Diputació”, passa en moltes ocasions per “posar-los papereres i bancs per seure”. Encara que, en paraules de Trenco, “el PP aquest tipus d’ajuda li deu semblar poca cosa i per això l’han tret”. L’any 2015 es van destinar 80.000 euros a aquestes subvencions.

 

——————-

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN QUE RESTABLEZCA LAS AYUDAS A LOS MUNICIPIOS DESTINADAS A LA COMPRA DE BANCOS Y PAPELERAS QUE HAN SIDO ELIMINADAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2014-2016

TRENCO PROPONE QUE LOS FONDOS PROVENGAN DE LOS REMANENTES  DE TESORERÍA O DE LOS POYS

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha pedido al equipo de gobierno del PP que restablezca las ayudas para el acondicionamiento ambiental a las que podían optar los municipios, ya que esta línea de ayudas ha sido eliminada este año del Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016.  Según la convocatoria de los años anteriores, las subvenciones se destinaban a acciones de acondicionamiento en zona pública tanto del entorno físico como natural de zonas urbanas. Por ejemplo, a la creación de zonas verdes públicas, a la restauración de jardines, a la colocación de papeleras o a la construcción de pasarelas adaptadas para personas con discapacidad. El grupo Compromís ha propuesto, asimismo, que los fondos para llevar a cabo esas acciones “provengan o bien de los remanentes de Tesorería, o bien de los de los POYS (Planes de Obras y Servicios)”.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha explicado la necesidad de presentar esta iniciativa puesto que “en el contexto actual de crisis económica, en la que los ayuntamientos tienen muy poca capacidad de inversión y un alto nivel de endeudamiento, la Diputación debería impulsar una línea de ayudas para facilitar la ejecución de actuaciones en las zonas verdes del municipio o zonas degradadas”.

Trenco ha insistido en que la defensa de los municipios pequeños, “una bandera que no se cansa de esgrimir el PP de la Diputación”, pasa en muchas ocasiones por “ponerles papeleras y bancos para sentarse”. Aunque, en palabras de Trenco, “al PP ese tipo de ayuda le debe de parecer poca cosa y por eso la han quitado”. El año pasado se destinaron 80.000 euros a estas subvenciones.