El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha denunciat que l’equip de govern del Partit Popular ha exclòs de les beques de formació als joves estudiants que estiguen empadronats en municipis de menys de 10.000 habitants. El portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco, ha assegurat que “el PP està utilitzant els joves per a fer política: utilitza la formació i el futur dels joves estudiants, un col·lectiu que pateix com ningú la precarietat laboral i la manca d’oportunitats”.

Aquesta crítica ve a propòsit de la resolució de les beques que s’ha aprovat avui a la comissió de Serveis a la Ciutadania per la qual es concedeixen 215.100 euros de subvenció a ajuntaments de menys de 10.000 habitants perquè emprin a joves que estan cursant els seus estudis o que acaben de concloure’ls. “Per tant, queden fora els estudiants de pobles amb major nombre d’habitants que, precisament, solen ser els que més beneficiaris podrien tenir perquè és on més atur hi ha”, ha manifestat Trenco.

D’altra banda, el portaveu de Compromís ha destacat que “també avui el PP ha aprovat una modificació pressupostària en la qual s’eliminen 6.000 euros que hi havia per a beques de la Fundació Universitat Empresa (FUE) per a recent titulats”. Trenco es pregunta si aquesta és la manera que té el Partit Popular de donar cobertura als estudiants i potenciar l’ocupació entre els joves.

————————————-

COMPROMÍS DENUNCIA QUE EL PP EXCLUYE DE LAS BECAS DE FORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES EMPADRONADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES

Trenco: “También han eliminado los 6.000 euros de las becas de recién titulados de la FUE”

El grupo Compromís de la Diputació de Castelló ha denunciado que el equipo de  gobierno del Partido Popular ha excluido de las becas de formación a los jóvenes estudiantes que estén empadronados en municipios de menos de 10.000 habitantes. El portavoz de Compromís en la institución provincial, Xavier Trenco, ha asegurado que “el PP está utilizando a los jóvenes para hacer política: utiliza su formación y su futuro, cuando es un colectivo que sufre como nadie la precariedad laboral y la falta de oportunidades”.

Esta crítica viene a propósito de la resolución de las becas que se ha aprobado hoy en la comisión de Servicios a la Ciudadanía por la cual se conceden 215.100 euros de subvención a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes  para que empleen a jóvenes que están cursando sus estudios o que acaban de concluirlos.

“Por tanto, quedan fuera los estudiantes de pueblos con mayor número de  habitantes que, precisamente, suelen ser los que más beneficiarios podrían tener porque es donde más paro hay”, ha manifestado Trenco.

Por otro lado, el portavoz de Compromís ha destacado que “también hoy el PP ha aprobado una modificación presupuestaria en la cual se eliminan 6.000 euros que había para becas de la Fundación Universidad Empresa (FUE) para recién titulados”. Trenco se pregunta si esta es la manera que tiene el Partido Popular de dar cobertura a los estudiantes y potenciar el empleo entre los jóvenes.