El grup Compromís ha demanat a l’equip de govern de la Diputació els possibles contractes, convenis o col·laboracions dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011, així com un contracte de juliol de 2012 que la Diputació va signar amb l’empresa Match Golf Consulting SL, una firma presumptament vinculada a les trames Gürtel i Púnica, i al cas Ibatur.

Segons la documentació que els candidats de la coalició A la Valenciana, Marta Sorlí i Joan Baldoví han traslladat a la Fiscalia, estaria acreditat el pagament d’uns 13 milions d’euros per part de les institucions valencianes per a l’organització d’un torneig de golf al club de camp que presidia l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra.

En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha sol·licitat també,  en el ple que s’ha celebrat aquest dimarts, el contracte pel qual el juliol de 2012 es van pagar 24.000 euros a través del Patronat de Turisme “per a la realització del torneig de golf Castelló Alps Comunitat Valenciana, segons un contracte privat subscrit amb Match golf Consultin al febrer de 2012 “. Segons ha recordat Tenco, “en aquesta data Javier Moliner ja portava un any al capdavant de la presidència de la Diputació, així que probablement aquest no era cap contracte heretat”.

D’altra banda, la majoria del Partit Popular a la Diputació de Castelló ha impedit que es restableixin les ajudes per al condicionament ambiental a què podien optar els municipis i que han estat eliminades aquest any del Pla Estratègic de Subvencions 2014-2016. Les subvencions es destinaven a accions de condicionament com ara, a la creació de zones verdes públiques, a la restauració de jardins, a la col·locació de papereres o a la construcció de passarel·les adaptades per a persones amb discapacitat. “Són actuacions que no es poden realitzar des dels POIS”, ha explicat Trenco. Cal recordar que l’any passat es van destinar 80.000 euros a aquestes subvencions.

D’altra banda, a proposta de Compromís i a través del portaveu adjunt, José Miguel Carbó, el ple de la Diputació ha aprovat la creació d’un consell assessor de publicacions, una proposta que es fa amb la intenció que “l’edició de llibres des la institució provincial es faça seguint criteris de transparència “.

————————-

COMPROMÍS PREGUNTA EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN POR LOS CONTRATOS CON MATCH GOLF CONSULTING

La empresa fue adjudicataria de otro contrato en julio de 2012 ya con Moliner de presidente

El grupo Compromís ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación los posibles contratos, convenios o colaboraciones de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, así como un contrato de julio de 2012 que la Diputación firmó con la empresa Match Golf Consulting SL, una firma  presuntamente vinculada a las tramas Gürtel y Púnica, y al caso Ibatur.

Según la documentación que los candidatos de la coalición A la Valenciana, Marta Sorlí y Joan Baldoví han trasladado a la Fiscalía, estaría acreditado el pago de unos 13 millones de euros por parte de las instituciones valencianas para la organización de un torneo de golf en el club de campo que presidía el ex presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

En este sentido, el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha solicitado en el pleno que se ha celebrado hoy también el contrato por el que en julio de 2012 se pagaron 24.000 euros a través del Paronato de Turismo “para la realización del torneo de golf Castellón Alps Comunidad Valenciana, según un contrato privado suscrito con Match Golf Consultin en febrero de 2012”. Según ha recordado Tenco, “en esa fecha Javier Moliner ya llevaba un año al frente de la presidencia de la Diputación, así que probablemente este no era ningún contrato heredado”.

Por otro lado, la mayoría del Partido Popular en la Diputación de Castellón ha impedido que se restablezcan las ayudas para el acondicionamiento ambiental a las que podían optar los municipios y que han sido eliminadas este año del Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016. Las subvenciones se destinaban a acciones de acondicionamiento como por ejemplo, a la creación de zonas verdes públicas, a la restauración de jardines, a la colocación de papeleras o a la construcción de pasarelas adaptadas para personas con discapacidad. “Son actuaciones que no se pueden realizar desde los POYS”, ha explicado Trenco.  Cabe recordar que el año pasado se destinaron 80.000 euros a estas subvenciones.

Por otro lado, a propuesta de Compromís y a través del portavoz adjunto, José Miguel Carbó, el pleno de la Diputación ha aprobado la creación de un consejo asesor de publicaciones, una propuesta que se hace con la intención de que “la edición de libros desde la institución provincial se haga siguiendo criterios de transparencia”.