Trenco: “La plantilla de bombers és de totes totes insuficient i la Diputació no té intenció de corregir aquesta anomalia”

El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha lamentat que no s’incremente la plantilla de bombers del Consorci Provincialni tampoc es normalitze d’aquesta manera la situació dels interins. Segons el portaveu de la coalició a la institució provincial, Xavier Trenco, “en 2016 la plantilla era de 247 persones i, segons hem conegut hui, la previsió per 2017 és de 244, encara menys personal”. “La plantilla de bombers és de totes totes insuficient i la Diputació no té intenció i corregir aquesta anomalia”, ha manifestat el diputat de Compromís, qui també ha lamentat que no es convoquen oposicions des de fa molts anys.

Aquesta xifra està molt lluny de solucionar les 35 vacants que Compromís, al costat dels sindicats, va calcular en abril que faltaven per cobrir. “Vam presentar una moció en aquesta data argumentant que la plantilla de Bombers del Consorci Provincial de Bombers de Castelló que inclou els parcs del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Orpesa), Plana Baixa (Nules) i Alt Palància (Sogorb) presenta un nivell d’envelliment considerable atès que en els últims anys no s’han incorporat nous efectius ni s’han cobert les vacants per jubilacions”, ha explicat Trenco.

Aquests serveis bàsics, com els de bombers, “haurien de ser prioritaris en totes les administracions donada la seua importància, i donar-los suport al màxim amb mitjans materials i humans atès que moltes vegades les vides de les persones depenen d’ells”, ha afegit el diputat de Compromís.

“Segons ens informen els propis treballadors, els parcs de bombers estan sota mínims i en ocasions és molt difícil atendre totes les necessitats”. Prova d’això és, segons Trenco, que en l’assemblea d’hui s’han aprovat la gratificacions per als bombers que donen servei a l’aeroport, unes gratificacions que són ‘extra’ i que no caldria pagar-se si es disposara del suficient personal “. D’altra banda, alguns representants municipals en l’assemblea s’han queixat de la pressa amb què s’ha fet la convocatòria, la qual cosa els ha impedit estudiar l’abundant documentació.

——————————-

Trenco: “La plantilla de bomberos es a todas luces insuficiente y la Diputación no tiene intención de corregir esa anomalía”

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha lamentado que no vaya a aumentarse la platilla de bomberos del Consorcio Provincial y ni tampoco se normalice de esta manera la situación de los interinos. Según el portavoz de la coalición en la institución provincial, Xavier Trenco, “en 2016 la plantilla era de 247 personas y, según hemos conocido hoy, la previsión para 2017 es de 244, aún menos personal”. “La plantilla de bomberos es a todas luces insuficiente y la Diputación no tiene intención e corregir esa anomalía”, ha manifestado el diputado de Compromís, quien también ha lamentado que no se convoquen oposiciones desde hace muchos años.

Esta cifra está muy lejos de solucionar las 35 vacantes que Compromís, junto a los sindicatos, calculó e abril que faltaban por cubrir. “Presentamos una moción en esa fecha argumentando que la plantilla de Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón que incluye los parques del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Oropesa), Plana Baixa (Nules) y Alto Palancia (Segorbe) presenta un nivel de envejecimiento considerable dado que en los últimos años no se han incorporado nuevos efectivos ni se han cubierto las vacantes por jubilaciones”, ha explicado Trenco.

Estos servicios básicos, como los de bomberos, “deberían ser prioritarios en todas las administraciones dada su importancia, y apoyarlos al máximo con medios materiales y humanos dado que muchas veces las vidas de las personas dependen de ellos”, ha añadido el diputado de Compromís.

“Según nos informan los propios trabajadores, los parques de bomberos están bajo mínimos y en ocasiones es muy difícil atender todas las necesidades”. Prueba de ellos es, según Trenco, que en la asamblea de hoy se han aprobado la gratificaciones para los bomberos que dan servicio al aeropuerto, unas gratificaciones que son ‘extra’ y que no habría que pagarse si se contara con el suficiente personal”.

Por otro lado, algunos representantes municipales en la asamblea se han quejado de la premura con la que se ha hecho la convocatoria, lo cual les ha impedido estudiar la abundante documentación.