Els senadors de Compromís coordinaran alcaldes i diputats provincials “amb
ànim constructiu per intentar recuperar com més aviat la franja litoral*”
davant els nombrosos danys de nord a sud de l’autonomia

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, al costat de
diversos diputats provincials, regidors i alcaldes de municipis de València
i Castelló afectats pels efectes del temporal sobre el seu litoral van a
coordinar una sèrie de peticions i accions “*per tractar que la franja
litoral recupere com més aviat el seu millor aspecte i buscar aconseguir
més finançament per a l’obra civil destruïda i reparació de volums de sorra
de platja que l’anunciada pel Govern, que és clarament insuficient*”, ha
assenyalat Carles Mulet aquest matí.

“*El temporal ha estat molt intens i queda clar que el Govern no ha oferit
als municipis la resposta esperada per recuperar l’aspecte de la costa que
està molt afectada de nord a sud del País Valencià*”, ha indicat Mulet
després de reunir-se amb el senador per Castelló, Jordi Navarrete i el
diputat provincial de Compromís a Castelló, Xavier Trenco.

El diputat provincial, Xavier Trenco, ha assenyalat que és “urgent”
trobar una solució “a llarg termini*” i que per això “cal asseure’s a
parlar amb totes les parts afectades i amb els responsables del Ministeri.
Per això demanem una reunió amb Costes”. Trenco ha posat com a exemple
dels efectes del temporal els que ha patit la platja d’Almassora, que es
repeteixen des de Vinaròs a Almenara. “*Els veïns diuen que és com si hi
haguera hagut una guerra. És desolador*”, lamenta el diputat castellonenc.

La quantitat de canyes apareguda en algunes platges deixa clar a més que
els barrancs no han tingut el manteniment esperat -que ha estat assumit
pels ajuntaments davant la inacció de la Confederació i MAPAMA, “*que ha
anul·lat i posposat esperats projectes de lluita contra la regressió i
contra les avingudes*”, ha assenyalat Mulet.

La coalició ha reclamat una reunió amb alcaldes de municipis de la Safor
amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Raquel
Orts, aprofitant una propera reunió que mantindran a la seu del MAPAMA amb
la Direcció general de l’Aigua.

Segons Jordi Navarrete “*ara és el moment i no amb mocions buides de
contingut, quan el PP ha de donar exemple i apostar pel turisme, posant
milions sobre la taula i actuacions per al litoral, que ha quedat molt
deteriorat. Des de Compromís hem demanat un pla per al litoral que coordine
i tinga en compte que les actuacions en un municipi generen afeccions i
regressió en un altre i establir mesures correctives arribat el cas, cosa
que no passa en l’actualitat*”, ha afegit.

Compromís recopilarà dels seus regidors i regidores de tot el País Valencià
informació per garantir en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 que
la costa i el sector turístic disposen de les millors infraestructures, per
la generació d’ocupació i activitat econòmica que suposa el litoral. A més
de propiciar, com ve fent en l’actualitat, reunions amb autoritats dels
ministeris i preguntes al Govern.

——————————————-

Compromís reclama inversiones urgentes en la costa valenciana tras los
efectos del temporal sobre las infraestructuras

Los senadores de Compromís coordinarán alcaldes y diputados provinciales “*con
ánimo constructivo para tratar de recuperar cuanto antes la franja litoral”
ante los numerosos daños de norte a sur de la autonomía

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, junto a varios
diputados provinciales, ediles y alcaldes de municipios de València y
Castelló afectados por los efectos del temporal sobre su litoral van a
coordinar una serie de peticiones y acciones “*para tratar que la franja
litoral recupere cuanto antes su mejor aspecto y buscar conseguir más
financiación para la obra civil destruida y reparación de volúmenes de
arena de playa que la anunciada por el Gobierno, que es claramente
insuficiente*”, ha señalado Carles Mulet esta mañana.

“El temporal ha sido muy intenso y queda claro que el Gobierno no ha
ofrecido a los municipios la respuesta esperada para recuperar el aspecto
de la costa que está muy afectada de norte a sur del País Valenciano*”,
indica Mulet tras reunirse con el senador por Castelló, Jordi Navarrete y
el diputado provincial de Compromís en Castelló, Xavier Trenco.

El diputado provincial, Xavier Trenco, ha señalado que es “urgente”
encontrar una solución “*a largo plazo”* y que para eso *“hay que sentarse
a hablar con todas las partes afectadas y con los responsables del
Ministerio. Por pedimos una reunión con Costas”. Trenco ha puesto como
ejemplo de los efectos del temporal los que ha sufrido la playa de
Almassora, que se repiten desde Vinaròs a Almenara. “Los vecinos dicen que
es como si hubiera habido una guerra. Es desolador”*, lamenta el diputado
castellonense.

La cantidad de cañas aparecida en algunas playas deja claro además que los
barrancos no han tenido el mantenimiento esperado –que ha sido asumido por
los ayuntamientos ante la inacción de la Confederación y MAPAMA, “*que ha
anulado y pospuesto esperados proyectos de lucha contra la regresión y
contra las avenidas*”, ha señalado Mulet.

La coalición ha reclamado una reunión con alcaldes de municipios de la
Safor con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
Raquel Orts, aprovechando una próxima reunión que mantendrán en la sede del
MAPAMA con la Dirección General del Agua.

Según Jordi Navarrete “ahora es el momento y no con mociones vacías de
contenido, cuando el PP debe dar ejemplo y apostar por el turismo, poniendo
millones sobre la mesa y actuaciones para el litoral, que ha quedado muy
deteriorado. Desde Compromís hemos pedido un plan para el litoral que
coordine y tenga en cuenta que las actuaciones en un municipio generan
afecciones y regresión en otro y establecer medidas correctivas llegado el
caso, algo que no ocurre en la actualidad*”, ha agregado.

Compromís recopilará de sus ediles de todo el País Valenciano información
para garantizar en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que la
costa y el sector turístico disponen de las mejores infraestructuras, por
la generación de empleo y actividad económica que supone el litoral. Además
propiciará, como viene haciendo en la actualidad, reuniones con autoridades
de los ministerios y preguntas al Gobierno.