Xavier Trenco, portaveu de Compromís a la Diputació, adverteix del perill de despoblament i reclama el suport de l’administració més propera

“Si no ens donen suport als pobles xicotets ens morim”. Així de contundent s’ha mostrat Javier Sorribes, l’alcalde d’Aín, municipi de la Plana Baixa, en plena Serra d’Espadà, durant la reunió que ha mantingut amb el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco.

El diputat de Compromís ha volgut conèixer de primera mà quines són les necessitats del municipi, “un poble de només 132 habitants que pateix, igual que un gran nombre de municipis de l’interior, un acusat procés de despoblació”. Per Trenco, “com la Diputació és l’administració més propera, Aín necessita de la seva col·laboració per poder dur endavant diversos projectes i pal·liar la manca de dotacions que té el poble”.

Entre aquestes dotacions que s’han d’adequar, el diputat de Compromís ha citat la zona esportiva (amb la piscina, que està en construcció, un camp per practicar diversos esports, etc.), i una zona lúdica per als xiquets. “El nostre principal problema és que no tenim molts serveis que oferir tant als veïns com als que vénen a passar l’estiu”, ha manifestat l’alcalde d’Aín. Sorribes també sol·licita ajuda per ampliar la zona de l’aparcament del municipi  “ja que cal donar una solució als visitants que arriben a passar el cap de setmana o les festes i no hi ha manera que puguen aparcar”.

Per la seua banda, el portaveu de Compromís a la Diputació ha proposat a Sorribes “estudiar iniciatives que posen en valor els recursos patrimonials i naturals d’Aín i així fomentar el turisme i millorar la qualitat de vida dels seus habitants”. En aquest sentit, Trenco ha recordat que una de les propostes de Compromís, el transport mancomunat, “seria una bona solució perquè els veïns d’Aín no se sentissin tan aïllats i oferir un servei a les parelles de joves que s’interessen per instal·lar-se aquí i no ho fan per falta de dotacions”.

“Les administracions han d’estar al servei dels administrats, especialment en el cas dels municipis més menuts. Si no col·laborem tots, en pocs anys aquests pobles desapareixeran i perdrem un dels atractius de la província i l’essència de la idiosincràsia de Castelló “, ha conclòs Trenco.

————————–

Aín pide ayuda para adecuar su zona deportiva y ampliar el aparcamiento para los visitantes
Xavier Trenco, portavoz de Compromís en la Diputación, advierte del peligro de despoblamiento y reclama el apoyo de la administración más cercana

“Si no nos apoyan los pueblos pequeños nos morimos”. Así de contundente se ha mostrado Javier Sorribes, el alcalde de Aín, municipio de la Plana Baixa, en plena Sierra de Espadà, durante la reunión que ha mantenido con el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco.

El diputado de Compromís ha querido conocer de primera mano cuáles son las necesidades del municipio, “un pueblo de sólo 132 habitantes que padece, al igual que un gran número de municipios del interior, un acusado proceso de despoblación”. Para Trenco, “como la Diputación es la administración más cercana, Aín necesita de su colaboración para poder llevar adelante diversos proyectos y paliar la falta de dotaciones que tiene el pueblo”. Entre estas dotaciones que se tienen que adecuar, el diputado de Compromís ha citado la zona deportiva (con la piscina, que está en construcción, un campo para practicar diversos deportes, etc.), y una zona lúdica para los niños. “Nuestro principal problema es que no tenemos muchos servicios que ofrecer tanto a los vecinos como a los que vienen a pasar el verano”, ha manifestado el alcalde de Aín. Sorribes también solicita ayuda para ampliar la zona de aparcamiento del municipio “puesto que hay que dar una solución a los visitantes que llegan a pasar el fin de semana o las fiestas y no hay manera de que puedan aparcar”.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación ha propuesto a Sorribes “estudiar iniciativas que pongan en valor los recursos patrimoniales y naturales de Aín y así fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. En este sentido, Trenco ha recordado que una de las propuestas de Compromís, el transporte mancomunado, “sería una buena solución para que los vecinos de Aín no se sintieran tan aislados y ofrecer un servicio a las parejas de jóvenes que se interesan por instalarse aquí  y no lo hacen por falta de dotaciones”.

“Las administraciones deben estar al servicio de los administrados, especialmente en el caso de los municipios más pequeños. Si no colaboramos todos, en pocos años estos pueblos desaparecerán y perderemos uno de los atractivos de la provincia y la esencia de la idiosincrasia de Castellón”, ha concluido Trenco.