L’oposició sí que vota a favor de la proposta de la coalició en la qual demanava al Govern central més inversions per dur a terme actuacions que són prioritàries

De “oportunitat perduda” ha qualificat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, el vot en contra del PP a la moció que havia presentat la coalició per demanar al Govern central inversions per a la província equiparables al seu pes poblacional, “que a les Corts valencianes sí que va donar suport”. La resta de formacions polítiques sí que ha donat suport aquesta iniciativa de Compromís que suposa “poder dur a terme actuacions que considerem prioritàries com la posada en servei de l’ample internacional entre València i Tarragona, el corredor Mediterrani o el nou accés ferroviari al Port”, ha argumentat Trenco.

Cal destacar que Compromís ha comptabilitzat que, en els darrers 5 anys, el País Valencià ha rebut un 30% menys dels pressupostos de l’Estat del que li correspon. “En aquests moments de negociació i preparació del Pressupost de 2017 reclamem que als valencians se’ns tracte amb equitat i que es compleixi el principi d’igualtat”, ha reclamat Trenco.

D’altra banda, Compromís ha donat suport tant la moció de Ciutadans de limitar els mandats per als càrrecs públics a vuit anys, com la del PSOE que el govern central estableixi una prestació de serveis mínims.

Finalment, pel que fa aa la moció del PP per demanar l’alliberament de Leopoldo López i la resta de presos polítics de Veneçuela, el portaveu de Compromís a la Diputació ha manifestat que, si bé el suport de la Diputació als presos polítics és lloable, aquest suport “s’hauria d’estendre a la resta de països on hi hagi aquest greu problema de manca de democràcia i no només en aquells en què Espanya té negocis”.

———————————–

COMPROMÍS LAMENTA QUE MOLINER NO RESPALDE UNAS INVERSIONES MÁS EQUITATIVAS PARA LOS CASTELLONENSES

La oposición sí que vota a favor de la propuesta de la coalición en la que pedía al Gobierno central más inversiones para llevar a cabo actuaciones que son prioritarias

De “oportunidad perdida” ha calificado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, el voto en contra del PP a la moción que había presentado la coalición para pedir al Gobierno central inversiones para la provincia equiparables a su peso poblacional, “que en las Cortes valencianas sí que respaldaron”. El resto de formaciones políticas sí que ha respaldado esta iniciativa de Compromís que supone “poder llevar a cabo actuaciones que consideramos prioritarias como la puesta en servicio del ancho internacional entre Valencia y Tarragona, el corredor Mediterráneo o el nuevo acceso ferroviario al Puerto”, ha argumentado Trenco.

Cabe destacar que Compromís ha contabilizado que, en los últimos 5 años, el País Valencià ha recibido un 30% menos de los presupuestos del Estado de lo que le corresponde. “En estos momentos de negociación y preparación del Presupuesto de 2017  reclamamos que a los valencianos se nos trate con equidad y que se cumpla el principio de igualdad”, ha reclamado Trenco.

Por otro lado, Compromís ha apoyado tanto la moción de Ciudadanos de limitar los mandatos para los cargos públicos a ocho años, como la del PSOE de que el gobierno central establezca una prestación de servicios mínimos.

Por último, respecto a a la moción del PP para solicitar la liberación de Leopoldo López y el resto de presos políticos de Venezuela, el portavoz de Compromís en la Diputación ha manifestado que, si bien el apoyo de la Diputación a los presos políticos es loable, este apoyo “debería extenderse al resto de países donde exista este grave problema de falta de democracia y no sólo en aquellos en los que España tiene negocios”.

DIPUTACIÓ

COMPROMÍS LAMENTA QUE MOLINER NO RESPALDE UNAS INVERSIONES MÁS EQUITATIVAS PARA LOS CASTELLONENSES

La oposición sí que vota a favor de la propuesta de la coalición en la que pedía al Gobierno central más inversiones para llevar a cabo actuaciones que son prioritarias

De “oportunidad perdida” ha calificado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, el voto en contra del PP a la moción que había presentado la coalición para pedir al Gobierno central inversiones para la provincia equiparables a su peso poblacional, “que en las Cortes valencianas sí que respaldaron”. El resto de formaciones políticas sí que ha respaldado esta iniciativa de Compromís que supone “poder llevar a cabo actuaciones que consideramos prioritarias como la puesta en servicio del ancho internacional entre Valencia y Tarragona, el corredor Mediterráneo o el nuevo acceso ferroviario al Puerto”, ha argumentado Trenco.

Cabe destacar que Compromís ha contabilizado que, en los últimos 5 años, el País Valencià ha recibido un 30% menos de los presupuestos del Estado de lo que le corresponde. “En estos momentos de negociación y preparación del Presupuesto de 2017  reclamamos que a los valencianos se nos trate con equidad y que se cumpla el principio de igualdad”, ha reclamado Trenco.

Por otro lado, Compromís ha apoyado tanto la moción de Ciudadanos de limitar los mandatos para los cargos públicos a ocho años, como la del PSOE de que el gobierno central establezca una prestación de servicios mínimos.

Por último, respecto a a la moción del PP para solicitar la liberación de Leopoldo López y el resto de presos políticos de Venezuela, el portavoz de Compromís en la Diputación ha manifestado que, si bien el apoyo de la Diputación a los presos políticos es loable, este apoyo “debería extenderse al resto de países donde exista este grave problema de falta de democracia y no sólo en aquellos en los que España tiene negocios”.