Trenco: “La gestió de les restes forestals pot convertir-se en un dels sectors que impulse el desenvolupament econòmic del món rural a les nostres comarques”

Compromís ha presentat una proposta perquè la Diputació reprenga el programa «Diagnòstic i visió de la biomassa a la província de Castelló» en el qual es proposava, entre altres coses, la participació pública per promoure l’ús de la biomassa com a recurs energètic. A través d’aquesta moció, Compromís demana l’estudi d’una línia d’ajudes per a subvencionar, d’una banda, l’ordenació de les muntanyes; de l’altra, els plans tècnics de gestió forestal que es duguen a terme en els municipis. Xavier Trenco, el portaveu de Compromís a la institució provincial, ha explicat que la proposta “pot concretar tant amb aquestes ajudes directes com que siga la pròpia Diputació la que estructure un pla per a realitzar en col·laboració amb els ajuntaments”.

Trenco ha detallat que, per dur endavant aquesta iniciativa, “proposem la recerca de finançament europeu i la creació d’una taula sectorial per a la gestió forestal en la qual participen els principals actors implicats en la cadena de valor de la biomassa”. A més, segons el diputat de Compromís, “per tenir èxit en aquesta iniciativa és fonamental assessorar els municipis perquè puguen extreure el màxim partit dels recursos forestals”. Per Trenco, “el model en el qual cal fixar-se és en el de la Todolella, un municipi sostenible, que s’abasteix de calor i aigua calenta sanitària a través de calderes de biomassa. A més de l’estalvi que això suposa, s’han creat llocs de treball i hi ha una prevenció efectiva dels incendis ja que es dóna utilitat als residus forestals”.

Igualment, el portaveu de Compromís a la Diputació recorda que es tracta d’una moció que ja va presentar el seu grup al gener de 2016 i que va ser retirada perquè el PP poguera  estudiar millor la proposta. “El PP ha insistit que podia crear un pla de gestió forestal per al qual havien dues partides econòmiques assignades. D’això fa més d’un any, així que des de Compromís proposem reprendre aquest tema ja pot convertir-se en un dels sectors que impulse el desenvolupament econòmic de les nostres comarques”.

——————————————-

Compromís pide a la Diputación retomar el Plan de acción  para promover la biomasa como recurso de futuro
Trenco: “La gestión de los restos forestales puede convertirse en uno de los sectores que impulse el desarrollo económico del mundo rural en nuestras comarcas”

Compromís ha presentado una propuesta para que la Diputación retome el programa «Diagnóstico y visión de la biomasa en la provincia de Castellón» en el cual se proponía, entre otras cosas, la participación pública para promover el uso de la biomasa como recurso energético. A través de esta moción, Compromís solicita el estudio de una línea de ayudas para subvencionar, por un lado, la ordenación de los montes; por otro, los planes técnicos de gestión forestal que se lleven a cabo en los municipios. Xavier Trenco, el portavoz de Compromís en la institución provincial, ha explicado que la propuesta “puede concretarse tanto con estas ayudas directas como que sea la propia Diputación la que estructure un plan para realizar en colaboración con los ayuntamientos”.

Trenco  ha detallado que, para llevar adelante esta iniciativa, “proponemos la búsqueda de financiación europea y la creación de una mesa sectorial para la gestión forestal en la que participen los principales actores implicados en la cadena de valor de la biomasa”. Además, según el diputado de Compromís, “para tener éxito en esta iniciativa es fundamental asesorar a los municipios para que puedan extraer el máximo partido de los recursos forestales”. Para Trenco, “el modelo en el que hay que fijarse es en el de la Todolella, un municipio sostenible, que se abastece de calor y agua caliente sanitaria a través de calderas de biomasa. Además del ahorro que esto supone, se han creado puestos de trabajo y hay una prevención efectiva de los incendios puesto que se da utilidad a  los residuos forestales”.

Igualmente, el portavoz de Compromís en la Diputación recuerda que se trata de una moción que ya presentó su grupo en enero de 2016 y que fue retirada para que el PP pudiera estudiar mejor la propuesta. “El PP insistió en que podía crear un plan de gestión forestal para el cual habían dos partidas económicas asignadas. De esto hace más de un año, así que desde Compromís proponemos retomar este tema ya puede convertirse en uno de los sectores que impulse el desarrollo económico de nuestras comarcas”.