Per poder participar en aquest programa és condició indispensable ser menor de 30 anys i estar inscrit en el SERVEF en el programa de Garantia Juvenil. A més, s’estableixen dues categories de participació: per a jóvens sense qualificació determinada i per a jóvens amb qualificació acadèmica, cadascuna amb un límit salarial segons les categories professionals de cada entitat. El procés de selecció començarà d’ací no res perquè la incorporació laboral es produirà durant el mes de juliol.

El PP va gastar 0 euros en este programa durant 2014 i  2015, fet que va suposar l’amenaça de perdre els fons europeus si no s’aplicava Avalem abans de 2017. La Conselleria d’Economia ha destinat enguany 56 milions d’euros i en total es beneficiaran del projecte 947 entitats valencianes -ajuntaments, diputacions i mancomunitats. S’ha calculat que 4.000 jóvens, a tot el País Valencià-la Comunitat Valenciana es podran contractar amb Avalem.

En el cas de les comarques del nord -província de Castelló-, la inversió és de 8,1 milions d’euros i es poden crear 389 llocs de faena. La Diputació, una administració que representa 600.000 habitants, només ha demanat 13 incorporacions. L’Ajuntament de Vinaròs sol·licita la incorporació de 21 jóvens, fet que demostra “la sensibilitat” de cada administració.

 


 

Para poder participar en este programa es condición indispensable ser menor de 30 años y estar inscrito en el SERVEF en el programa de Garantía Juvenil. Además, se establecen dos categorías de participación: para jóvenes sin cualificación determinada y para jóvenes con cualificación académica, cada una con un límite salarial según las categorías profesionales de cada entidad. El proceso de selección comenzará de aquí nada porque la incorporación al trabajo tendrá lugar durante julio.

El PP destinó 0 euros a este programa en 2014 y en 2015, lo que supuso la amenaza de perder los fondos europeos si no se aplicaba Avalamos antes de 2017. La Conselleria de Economía ha destinado 56 millones de euros, este 2017, y en total se beneficiarán del proyecto 947 entidades valencianas -ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. Se ha calculado que 4.000 jóvenes, en todo el País Valenciano-la Comunitat Valenciana encontrán trabajo gracias a Avalem.

En el caso de las comarcas del norte -provincia de Castelló-, la inversión es de 8,1 millones de euros y se pueden crear 389 puestos de trabajo. La Diputación, una administración que representa 600.000 habitantes, sólo ha pedido 13 incorporaciones. El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado la incorporación de 21 jóvenes, lo que demuestra “la sensibilidad” de cada administración.