Trenco: «Estem al costat dels sindicats i donem suport a les seues reivindicacions»

El grup Compromís ha criticat que en l’última taula de negociació de la mesa de personal de la Diputació l’equip de govern del Partit Popular va aprovar una modificació de plantilla «sense que es donara una justificació per part dels caps dels serveis, o se’ns presentara cap informe tècnic», segons el portaveu de la coalició, Xavier Trenco.

Trenco ha informat que Compromís ha demanat que es faça un estudi amb totes les necessitats dels diferents departaments. «Tots els serveis tècnics haurien d’exposar les seues necessitats i després els tècnics haurien de prioritzar i, en última instància, els responsables polítics decidir», ha assegurat el diputat de Compromís.

Segons Trenco, «la Diputació no pot eliminar places ni crear-ne de noves sense que hi haja una justificació de quin servei es vol donar». Per això, Compromís ha demanat en una moció que les places necessàries i les vacants «vagen cobrint-se mitjançant borses de treball creades per cada servei com es fa en totes les administracions». Trenco ha subratllat que «a Compromís li agradaria que l’Administració de l’Estat permetera contractar més personal i així no hi hauria que privatitzar o externalitzar serveis, com es veuen obligats a fer actualment algunes administracions».

El diputat de Compromís ha recordat que aquesta modificació de la plantilla de la Diputació suposa la creació de tres places noves «però se n’eliminen sis». Trenco ha assegurat que «en aquesta qüestió i en altres moltes, Compromís està al costat dels sindicats i donem suport a les seues reivindicacions».

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN UN ESTUDIO PREVIO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL ANTES DE HACER NINGUNA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA
Trenco: «Estamos al lado de los sindicatos y apoyamos sus reivindicaciones»

El grupo Compromís ha criticado que en la última mesa de negociación de la mesa de personal de la Diputación el equipo de gobierno del Partido Popular aprobó una modificación de plantilla «sin que ni siquiera se diera una justificación por parte de los jefes de los servicios, o que sin que se presentara ningún informe técnico», según afirma el portavoz de la coalición, Xavier Trenco.

Trenco informó que Compromís ha pedido que se haga un estudio con todas las necesidades de los diferentes departamentos. «Todos los servicios técnicos deberían exponer sus necesidades y después los técnicos deberían priorizar y, en última instancia, los responsables políticos decidir», aseguró el diputado de Compromís.

Según Trenco, «la Diputación no puede eliminar plazas ni crear otras nuevas sin que exista una justificación de cuál es el servicio se quiere dar desde la institución». Por ello, Compromís ha pedido en una moción que las plazas necesarias y las vacantes «vayan cubriéndose mediante bolsas de trabajo creadas por cada servicio como se hace en todas las administraciones». Trenco ha subrayado que «a Compromís le gustaría que la administración del Estado permitiera contratar más personal y así no habría que privatizar o externalizar servicios, como se ven obligadas a hacer actualmente algunas administraciones».

El diputado de Compromís ha recordado que esta modificación de la plantilla de la Diputación supone la creación de tres plazas nuevas «pero se eliminan seis». Trenco ha asegurado que «en esta cuestión y en otras muchas, Compromís está al lado de los sindicatos y apoyamos sus reivindicaciones».