COMPROMÍS DEMANA EXPLICACIONS SOBRE LES GESTIONS QUE HA FET L’EQUIP DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ PER A EVITAR EL TANCAMENT DE LA PISCINA PROVINCIAL

Trenco: «La màxima preocupació de Compromís es saber en quina situació quedaran els treballadors i els usuaris»

Compromís ha demanat a l’equip de govern de la Diputació explicacions sobre la situació de bloqueig que existeix actualment entre l’empresa Aiguagest, concessionària de les instal·lacions de la Piscina provincial, i la Diputació, que és la propietària i responsable del servei. El portaveu del Grup, Xavier Trenco, ha lamentat que s’haja arribat a aquesta situació. «Nosaltres ens hem interessat en diverses ocasions sobre els problemes que arrossegava la piscina i hem proposat mesures. Crec sincerament que no ha hagut cap voluntat d’aclarir les coses», s’ha queixat Trenco.

En aquest sentit, el diputat provincial de Compromís ha presentat ara una nova sèrie de preguntes per tal que el diputat d’Esports i Contractació, Luis Martínez, aclarisca «quines gestions ha fet la Diputació amb l’empresa per tal de solucionar el problema del preconcurs, a banda de demanar la renuncia a la concessió a Aiguagest». Trenco ha subratllat que, «con que l’empresa concessionària té un elevat nombre de deutes, és impossible que renuncie a la concessió. A més, l’entrada del administrador concursal provocarà el tancament immediat de la instal·lació per a fer inventari i posteriorment, vendre els béns. No sé què es pensa la Diputació que va a passar».

Però, per a Trenco, la màxima preocupació són «els treballadors i els usuaris». Per un costat, «si s’arriba al concurs, els treballadors quedaran fóra de qualsevol dret de subrogació»; per un altre, «què passara amb la usuaris que han pagat tot l’any i poden vore’s de sobte amb el servei tancat en uns dies». El portaveu de Compromís ha lamentat, per últim, que l’equip de govern del PP «haja deixat morir una instal·lació que és de la seua propietat i que donava servei a quasi quatre mil persones en l’any 2010. Tots tindran la seua part de responsabilitat d’haver arribat a aquesta situació, òbviament, però tinc clar que s’hauria d’haver fet un esforç, especialment, per part dels polítics».

————————

COMPROMÍS PIDE EXPLICACIONES SOBRE LAS GESTIONES QUE HA HECHO EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PARA EVITAR EL CIERRE DE LA PISCINA PROVINCIAL

Trenco: «La máxima preocupación de Compromís es saber en qué situación quedarán los trabajadores y los usuarios»

Compromís ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación explicaciones sobre la situación de bloqueo que existe actualmente entre la empresa Aiguagest, concesionaria de las instalaciones de la Piscina provincial, y la Diputación, que es la propietaria y responsable del servicio. El portavoz del Grupo, Xavier Trenco, lamentó que se haya llegado a esta situación. «Nosotros nos hemos interesado en varias ocasiones sobre los problemas que arrastraba la piscina y hemos propuesto medidas. Creo sinceramente que no ha habido ninguna voluntad de aclarar las cosas», se ha quejado Trenco.

En este sentido, el diputado provincial de Compromís ha presentado ahora una nueva serie de preguntas para que el diputado de Deportes y Contratación, Luis Martínez, aclare «qué gestiones ha hecho la Diputación con la empresa para solucionar el problema del preconcurso, aparte de pedir la renuncia a la concesión a Aiguagest». Trenco subrayó que, «como la empresa concesionaria tiene un elevado número de deudas, es imposible que renuncie a la concesión. Además, la entrada del administrador concursal provocará el cierre inmediato de la instalación para hacer inventario y posteriormente, vender los bienes. No sé qué se piensa la Diputación que va a pasar».

Pero, para Trenco, la máxima preocupación son «los trabajadores y los usuarios». Por un lado, «si se llega al concurso, los trabajadores quedarán fuera de cualquier derecho de subrogación»; por otro, «qué pasara con los usuarios que han pagado todo el año y pueden encontrarse de aquí a unos días con el servicio cerrado». El portavoz de Compromís ha lamentado, por último, que el equipo de gobierno del PP «haya dejado morir una instalación que es de su propiedad y que daba servicio a casi cuatro mil personas en el año 2010. Todos tendrán la su parte de responsabilidad de haber llegado a esta situación, obviamente, pero tengo claro que se debería haber hecho un esfuerzo, especialmente, por parte de los políticos».