Trenco: “Compromís aposta per la continuïtat de la piscina Provincial i el manteniment dels treballadors i usuaris però no a qualsevol preu”

«L’única cosa en la qual pensàvem era en els 36 treballadors i els 1.600 usuaris. Per aquest mateix motiu ens vam abstindre en la votació dels preus del servei, que ens semblen excessius, però si no s’hagueren aprovat no es podria obrir la piscina».

Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, per al qual, tot el procés de tancament i adjudicació d’un nou contracte per a a piscina del Pau Gumbau, «s’han fet, d’una banda, massa tard perquè s’hauria d’haver actuat abans, en el moment en el qual l’empresa concessionària va començar a endarrerir-se en els pagaments a la Diputació; d’un altra, massa ràpid, perquè crec que ha sigut molt agosarat per part del president Javier Moliner dir que la piscina estarà oberta al setembre».

Trenco, fent referència al passat ple on es va el seu Grup va votar favorablement a donar continuïtat a la instal·lació esportiva a través d’un model de gestió públic-privat, ha insistit en dir que la raó d’eixe vot va ser «perquè era l’única eixida que quedava». «Però no podem consentir és que eixa contractació d’una empresa pont es faça a qualsevol preu», ha destacat Trenco.

En aquest sentit, el Grup Compromís ha presentat una al·legació a la licitació del nou contracte de la piscina Provincial; en concret, a la clàusula que fa referència a l’experiència de la persona que dirigirà la piscina, que ha de ser almenys de dos anys en un lloc similar. En opinió de Xavier Trenco, «aquest requisit, que suposa fins 20 punts en la baremació, pensem que vulnera la lliure concurrència al coartar les possibilitats de les diverses empreses a presentar models de gestió alternatius al director esportiu». A més a més, Trenco assegura que «els criteris de selecció que s’han estipulat pareixen més adequats per contractar una persona que una empresa. Per això hem demanat que el retiren».

El diputat de Compromís també ha subratllat que el seu grup «des del principi, va proposar que aquest model d’explotació de la piscina fóra gestionat pel Patronat d’Esports de Castelló. Ens sembla l’opció més raonable perquè mai ha tingut sentit una piscina provincial que els usuaris de la qual siguen només els veïns de Castelló».

——-

Trenco: “Compromís apuesta por la continuidad de la piscina Provincial y el mantenimiento de los trabajadores y usuarios pero no a cualquier precio”

La coalición presenta una alegación a la licitación del nuevo contrato para la explotación de la instalación deportiva

«La única cosa en la que pensábamos era en los 36 trabajadores y los 1.600 usuarios. Por este mismo motivo nos abstuvimos en la votación de los precios del servicio, que nos parecen excesivos, pero si no se hubieran aprobado no se podría abrir la piscina ». Así lo ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, para el que, todo el proceso de cierre y adjudicación de un nuevo contrato para a piscina del Pau Gumbau, «se han hecho, por un lado, demasiado tarde para que se debería haber actuado antes, en el momento en el que la empresa concesionaria comenzó a retrasarse en los pagos a la Diputación; de otra, demasiado rápido, porque creo que ha sido muy arriesgado por parte del presidente Javier Moliner decir que la piscina estará abierta en septiembre».

Trenco, haciendo referencia al pasado pleno donde se su grupo votó favorablemente a dar continuidad a la instalación deportiva a través de un modelo de gestión público-privado, ha insistido en decir que la razón de ese voto fue «porque era la única salida que quedaba». «Pero no podemos tolerar que esta contractación de una empresa-puente se haga a cualquier precio», ha destacado Trenco.

En este sentido, el Grupo Compromís ha presentado una alegación a la licitación del nuevo contrato de la piscina Provincial; en concreto, a la cláusula que hace referencia a la experiencia de la persona que dirigirá la piscina, que debe ser al menos de dos años en un puesto similar. En opinión de Xavier Trenco, «este requisito, que supone hasta 20 puntos en la baremación, pensamos que vulnera la libre concurrencia al coartar las posibilidades de las diversas empresas a presentar modelos de gestión alternativos al director deportivo». Además, Trenco asegura que «los criterios de selección que se han estipulado parecen más adecuados para contratar a una persona que una empresa. Por eso hemos pedido que lo retiran».

El diputado de Compromís también ha subrayado que su grupo «desde el principio, propuso que este modelo de explotación de la piscina fuera gestionado por el Patronato de Deportes de Castellón. Nos parece la opción más razonable porque nunca ha tenido sentido una piscina provincial que los usuarios de la que sean sólo los vecinos de Castellón».