Trenco: “Les ajudes només van dirigides als arbres de titularitat pública”
El Grup Compromís ha demanat a la Diputació que modifique les bases reguladores per les quals s’atorguen subvencions als arbres monumentals de la província perquè puguen beneficiar-se també els que són de titularitat privada. Segons Xavier Trenco, el portaveu de la coalició a la institució provincial, “les subvencions només van dirigides als arbres de titularitat pública quan molts d’ells són de titularitat privada i, per tant, no es poden beneficiar d’aquestes ajudes”.

En aquest sentit, Trenco ha posat com a exemple les oliveres mil·lenàries de la localitat de la Jana. “La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, es va comprometre en la protecció d’aquests exemplars i el mateix demanem que faça la Diputació: siga la propietat dels arbres de qui siga”, ha explicat Trenco.

El diputat de Compromís ha assenyalat que potser aquestes bases reguladores s’han d’actualitzar “amb la col·laboració dels ajuntaments, que són les entitats que tenen la informació més exacta sobre els arbres d’interès local”. Una feina d’actualització que sí que ha dut a terme la Conselleria. “La Diputació, per la seua banda, dirigeix les ajudes únicament als arbres de titularitat pública dels del catàleg de la Generalitat, i deixa fora els de titularitat privada, que són probablement els que tenen més dificultats per posar en valor aquests exemplars arboris singulars. Demanem a la institució provincial que els incloga a tots “, ha conclòs Trenco.

————————-

Trenco: “Las ayudas solo van dirigidas a los árboles de titularidad pública”

El Grupo Compromís ha pedido a la Diputación que modifique las bases reguladoras por las cuales se otorgan subvenciones a los árboles monumentales de la provincia para que puedan beneficiarse también los que son de titularidad privada. Según Xavier Trenco, el portavoz de la coalición en la institución provincial, “las subvenciones solo van dirigidas a los árboles de titularidad pública cuando muchos de ellos son de titularidad privada y, por tanto, no se pueden beneficiar de estas ayudas”.

En este sentido, Trenco ha puesto como ejemplo los olivos milenarios de la localidad de la Jana. “La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián , se comprometió en la protección de estos ejemplares y lo mismo pedimos que haga la Diputación: sea la propiedad de los árboles de quien sea”, ha explicado Trenco.

El diputado de Compromís ha señalado que quizá estas bases reguladoras se tienen que actualizar “con la colaboración de los ayuntamientos, que son las entidades que tienen la información más exacta sobre los árboles de interés local”. Una trabajo de actualización que sí ha llevado a cabo la Conselleria. “La Diputación, por su parte, dirige las ayudas únicamente a los árboles de titularidad pública de los del catálogo de la Generalitat, y deja fuera a los de titularidad privada, que son probablemente los que tienen más dificultades para poner en valor estos ejemplares arbóreos singulares. Pedimos a la institución provincial que los incluya a todos”, ha concluido Trenco.