Trenco: «Havíem fet una proposta seriosa perquè volem que s’acabe d’una vegada per totes amb la imatge que la Diputació està al servei dels pobles del PP. Però no ha pogut ser»

«Hem fet una proposta seriosa perquè volem que s’acabe d’una vegada per totes amb la imatge que la Diputació està al servei dels pobles del PP, però amb el pressupost que ha presentat l’equip de govern açò no ha sigut possible». Així ha valorat el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, el vot en contra que la seua formació ha donat als comptes de la institució provincial per a 2018. Segons ha recordat Trenco, l’any passat Compromís ja va manifestar que el pressupost de la Diputació s’hauria de fer amb un contacte previ amb els grups «i no, presentar-lo a la premsa abans, tancat, i sense possibilitat de incorporar cap de les idees de l’oposició».

Compromís, en previsió d’una presentació dels comptes unilateral, «es va reunir amb els seus càrrecs municipals, regidors i alcaldes, per tal d’anar perfilant les línies pressupostàries que volíem presentar, ja que són ells els que haurien de ser els principals beneficiaris de les polítiques de la Diputació. Si no per a què la volem?», s’ha preguntat Trenco. En aquest sentit, Compromís va arreplegar en cinc línies d’actuació les seues principals propostes. «Una, prioritària, per treballar per reduir les diferències entre els pobles de la costa i de l’interior i per a combatre el despoblament», ha insistit Trenco. La segona, un compromís real perquè les ajudes als municipis es facen amb uns criteris clars i equitatius.

«L’any passat, abans dels pressuposts, ja vam plantejar un nou model, com el que s’ha posat en marxa a la Diputació de València», ha manifestat Trenco. Una tercera «de col·laboració amb la Generalitat, dirigida a millorar serveis bàsics com ara la sanitat i l’educació». La quarta proposta passa per una línia de turisme actiu «també relacionada amb la lluita contra el despoblament» i, finalment, «una línia de concessió d’ajudes econòmiques i inversions financerament sostenibles per als municipis, que havíem xifrat en uns cinc milions d’euros. El PP no ha atés les nostres demandes i hem mostrat el nostre rebuig amb el vot en contra».

—————
COMPROMÍS VOTA EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PARA 2018

Trenco: «Habíamos hecho una propuesta seria, para que se acabe de una vez por todas con la imagen de que la Diputación está al servicio de los pueblos del PP. Pero no ha podido ser»

«Hemos hecho una propuesta seria, para que que se acabe de una vez por todas con la imagen de que la Diputación está al servicio de los pueblos del PP, pero con el presupuesto que ha presentado el equipo de gobierno esto no ha sido posible» . Así ha valorado el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, el voto en contra que su formación ha dado a las cuentas de la institución provincial para 2018. Según recordó Trenco, el año pasado Compromís ya manifestó que el presupuesto de la Diputación se debería hacer con un contacto previo con los grupos «y no, presentarlo a la prensa antes, cerrado, y sin posibilidad de incorporar ninguna de las ideas de la oposición».

Compromís, en previsión de una presentación de las cuentas unilateral, «se reunió con sus cargos municipales, concejales y alcaldes, a fin de ir perfilando las líneas presupuestarias que queríamos presentar, ya que son ellos los que deberían ser los principales beneficiarios de las políticas de la Diputación. Si no para qué a queremos?», se preguntó Trenco. En este sentido, Compromís recogió en cinco líneas de actuación sus principales propuestas. «Una, prioritaria, para trabajar con el objetivo reducir las diferencias entre los pueblos de la costa y del interior y para combatir la despoblación», insistió Trenco. La segunda, un compromiso real para que las ayudas a los municipios se haga con unos criterios claros y equitativos.

«El año pasado, antes de los presupuestos, ya planteamos un nuevo modelo, como el que se ha puesto en marcha en la Diputación de Valencia», ha manifestado Trenco. Una tercera «de colaboración con la Generalitat, dirigida a mejorar servicios básicos como la sanidad y la educación». La cuarta propuesta pasa por «una línea de turismo activo, también relacionada con la lucha contra la despoblación» y, finalmente, «una línea de concesión de ayudas económicas e inversiones financieramente sostenibles para los municipios, que habíamos cifrado en unos cinco millones de euros. El PP no ha atendido nuestras demandas y hemos mostrado nuestro rechazo con el voto en contra».