Trenco: «Són molts diners per als pobles menuts, alguns dels quals tenen els seus béns patrimonials que tan deteriorats que tenen risc de perdre’s per a sempre. Per això el paper de la Diputació en aquest tema és fonamental»

La coalició reclama que en el pressupost de la institució per a 2018 s’òbriga una línia de subvencions per al manteniment i la potenciació del patrimoni

L’equip de govern de la Diputació de Castelló col·laborarà econòmicament amb els ajuntaments que vulguen optar a les ajudes europees per a la restauració i conservació del patrimoni, tal com havia demanat el Grup Compromís. El portaveu del Grup, Xavier Trenco, ha destacat que «es tracta d’una línia de subvencions molt important, que no es podien deixar perdre. I sembla que la Diputació de Castelló estarà al costat dels ajuntaments perquè se’n puguen beneficiar».

Trenco ha explicat que la complexitat d’aquestes ajudes europees radica en què s’estableix un mínim subvencionable de cent mil euros, dels quals el 50% els ha de pagar l’ajuntament. «Són molts diners per als pobles menuts, alguns dels quals tenen els seus béns patrimonials tan deteriorats que tenen risc de perdre’s per a sempre. Cal actuar amb urgència i els alcaldes no tenen tenen diners, per això el paper de la Diputació és fonamental». Aquesta sol·licitud es debatrà i s’aprovarà en el ple que la Diputació farà demà dimarts. També, cal destacar que la coalició reclama que en el pressupost de la institució per a 2018 s’òbriga una línia de subvencions per al manteniment i la potenciació del patrimoni històric, arquitectònic i moble, dotada amb 300.000 euros. «Es tracta de sumar esforços i d’aportar recursos per a que els pobles més menuts puguen posar en valor el seu patrimoni», ha dit Trenco.

Cal recordar que les ajudes que cofinanciarà la Diputació van dirigides a subvencionar projectes locals d’actuació en els municipis del País Valencià referents a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural com actius del turisme o com actius de la cultura i el patrimoni públics. El percentatge màxim de subvenció és el 50% de l’import del projecte, amb un màxim d’un milió d’euros, i el mínim, de cent mil euros, qual cosa fa difícil que els ajuntaments amb pressupostos modestos puguen optar a eixes ajudes. Trenco també ha subratllat que a més, a més, «aquestes ajudes estan relacionades amb el turisme, per la qual cosa són una inversió per al futur econòmic».

——————————-

COMPROMÍS CONSIGUE QUE LA DIPUTACIÓN COFINANCIE LOS PROYECTOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

Trenco: «Es mucho dinero para los pueblos pequeños, algunos de los cuales tienen sus bienes patrimoniales que tan deteriorados que tienen riesgo de perderse para siempre. Por eso el papel de la Diputación en este tema es fundamental»

La coalición reclama que en el presupuesto de la institución para 2018 se abra una línea de subvenciones para el mantenimiento y la potenciación del patrimonio

El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón colaborará económicamente con los ayuntamientos que quieran optar a las ayudas europeas para la recuperación y conservación del patrimonio, tal como había pedido el Grupo Compromís. El portavoz del Grupo, Xavier Trenco, destacó que «se trata de una línea de subvenciones muy importante, que no se podían perder. Y parece que la Diputación de Castellón estará junto a los ayuntamientos para que estos se puedan beneficiar de las ayudas». Trenco explicó que la complejidad de estas ayudas europeas radica en que se establece un mínimo subvencionable de cien mil euros, de los que el 50% los tiene que pagar el ayuntamiento. «Es mucho dinero para los pueblos pequeños, algunos de los cuales tienen sus bienes patrimoniales tan deteriorados que tienen riesgo de perderse para siempre. Hay que actuar con urgencia y los alcaldes no tienen tienen dinero, por eso el papel de la Diputación es fundamental». Esta solicitud se debatirá y aprobará en el pleno que la Diputación celebrará mañana martes. También, hay que destacar que la coalición reclama que en el presupuesto de la institución para 2018 se abra una línea de subvenciones para el mantenimiento y la potenciación del patrimonio histórico, arquitectónico y mueble, dotada con 300.000 euros. «Se trata de sumar esfuerzos y aportar recursos para que los pueblos más pequeños puedan poner en valor su patrimonio», ha dicho Trenco.

Hay que recordar que las ayudas que cofinanciará la Diputació van dirigidas a subvencionar proyectos locales de actuación en los municipios de la Comunidad Valenciana referentes a promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio cultural como activos del turismo o como activos de la cultura y el patrimonio públicos. El porcentaje máximo de subvención es el 50% del importe del proyecto, con un máximo de un millón de euros, y el mínimo, de cien mil euros, lo que hace difícil que los ayuntamientos con presupuestos modestos puedan optar a esas ayudas. Trenco también ha subrayado que además, «estas ayudas están relacionadas con el turismo, por lo que son una inversión para el futuro económico».