Compromís alerta que el conflicte de la piscina provincial és ja un problema de salut pública

Els veïns es queixen de les olors insuportables que desprén l’aigua que roman estancada i sense tractament des del 31 de juliol

“La situació de la piscina provincial no sols és lamentable sinó que va agreujant-se per moments i ja s’ha convertit en una qüestió de salut pública”. Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, qui s’ha fet ressò de les queixes que el veïnat ha traslladat a l’ajuntament de Castelló i a la Diputació per les fortes olors que desprén l’aigua estancada, donat que des del passat 31 de juliol, quan el recinte va tancar les seues portes, no s’ha fet cap tipus de neteja en les instal·lacions. “Ara ja no es tracta d’un conflicte laboral entre l’adjudicatària de la piscina, els treballadors i la Diputació, sinó que el problema és més greu i pot afectar inclús la salut dels ciutadans de Castelló”, ha denunciat Trenco.

Trenco ha preguntat al diputat responsable de la piscina, Luis Martínez, sobre les accions que tenen previstes per resoldre aquesta situació. “Ens han contestat, una vegada més, que tot depén de la decisió que prenga el jutge. Però nosaltres entenem que cal fer alguna cosa més perquè el problema és seriós i pot arribar a posar en risc la salut dels veïns de la zona”, ha assenyalat el portaveu de Compromís a la Diputació.

Cal recordar que la piscina provincial es troba en un procés judicial que està sent “llarg i complex”, en paraules de Xavier Trenco, tant pel que fa al litigi que manté la institució amb l’antiga concessionària, Aiguagest, com per la reclamació que han interposat els ex treballadors. Trenco ha recordat que “la concessió de la piscina arrossega problemes des de ja fa massa temps, sense que el PP haja fet res per a evitar-ho. S’ha demostrat que la concessió és un model fracassat”, ha dit el portaveu de Compromís a la Diputació, per a qui no té cap sentit una piscina provincial quan ara cada poble té la seua pròpia instal·lació. “El president de la Diputació, Javier Moliner, va anunciar que estaria oberta a principis de setembre: estem a punt d’acabar l’any i encara està tancada”, ha dit Trenco.

—————————————

Compromís alerta de que el conflicto de la piscina provincial es ya un problema de salud pública

Los vecinos se quejan del olor insoportable que desprende el agua que permanece estancada y sin tratamiento desde el 31 de julio

“La situación de la piscina provincial no sólo es lamentable sino que se va agravando por momentos y ya se ha convertido en una cuestión de salud pública”. Así lo ha manifesta-do el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, quien se ha hecho eco de las quejas que el vecindario ha trasladado al ayuntamiento de Castellón y a la Diputación por los fuertes olores que desprende el agua estancada, dado que desde el pasado 31 de julio, cuando el recinto cerró sus puertas, no se ha hecho ningún tipo de limpieza en las instalaciones. “Ahora ya no se trata de un conflicto laboral entre la adjudicataria de la piscina, los trabajadores y la Diputación, sino que el problema es más grave y puede afectar incluso a la salud de los ciudadanos de Castellón”, ha denunciado Trenco.

Trenco ha preguntado al diputado responsable de la piscina, Luis Martínez, sobre las ac-ciones que tienen previstas para resolver esta situación. “Nos ha contestado, una vez más, que todo depende de la decisión que tome el juez. Pero nosotros entendemos que hay que hacer algo más porque el problema es muy serio y puede llegar a poner en ries-go la salud de los vecinos de la zona”, ha señalado el portavoz de Compromís en la Dipu-tación.

Cabe recordar que la piscina provincial se encuentra en un proceso judicial que está siendo “largo y complejo”, en palabras de Xavier Trenco, tanto por el litigio que mantiene la institución con la antigua concesionaria, Aiguagest, como por la reclamación que han interpuesto los ex trabajadores. Trenco ha recordado que “la concesión de la piscina arrastra problemas desde hace ya demasiado tiempo, sin que el PP haya hecho nada para evitarlo. Se ha demostrado que la concesión es un modelo fracasado”, ha dicho el portavoz de Compromís en la Diputación, para quien no tiene sentido una piscina pro-vincial cuando ahora cada pueblo tiene su propia instalación. “El presidente de la Dipu-tación, Javier Moliner, anunció que estaría abierta a principios de septiembre: estamos a final de año y aún está cerrada”, ha dicho Trenco.