Compromís demanarà a l’equip de govern de la Diputació que revise les bases de les diverses línies de subvencions que la institució atorga als clubs i entitats esportives i als esportistes individuals. Així ho ha anunciat el portaveu del Grup, Xavier Trenco. Aquesta petició, que es farà efectiva en la celebració de la pròxima comissió de Serveis Públics, està motivada perquè, segons Trenco, «hem detectat que els criteris que s’apliquen per valorar les ajudes no són clars ni objectius, sinó més bé, al contrari».

El portaveu de Compromís a la Diputació assegura que aquestes subvencions es donen d’una manera «que, en la nostra opinió, és subjectiva, la qual cosa desvirtua el que han de ser les subvencions en lliure concurrència. La lliure concurrència, al nostre parer, és una manera prou més equitativa d’ajudar els clubs i els esportistes». A més a més, en paraules del diputat de Compromís, «en l’òrgan instructor de les subvencions no hauria d’haver cap polític però, ací a la Diputació, està en diputat d’Esports, Luis Martínez. Crec que hauria de ser una comissió formada exclusivament per tècnics la que valorara les peticions i atorgara les ajudes».

————————

COMPROMÍS PEDIRÁ A LA DIPUTACIÓN UNAS BASES MÁS OBJETIVAS A LA HORA DE OTORGAR AYUDAS A CLUBES Y DEPORTISTAS DE CASTELLÓN

Compromís pedirá al equipo de gobierno de la Diputación que revise las bases de las diversas líneas de subvenciones que la institución otorga a los clubes y entidades deportivas, y a los deportistas individuales. Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo, Xavier Trenco. Esta petición, que se hará efectiva en la celebración de la próxima comisión de Servicios Públicos, está motivada porque, según Trenco, «hemos detectado que los criterios que se aplican para valorar las ayudas no son claros ni objetivos, sino más bien, al contrario». El portavoz de Compromís en la Diputación asegura que estas subvenciones se dan de una manera «que, en nuestra opinión, es subjetiva, lo que desvirtúa el que deben ser las subvenciones en libre concurrencia. La libre concurrencia es, a nuestro juicio, una manera bastante más equitativa de ayudar a los clubes y los deportistas». Además, en palabras del diputado de Compromís, «en el órgano instructor de las subvenciones no debería haber ningún político pero, aquí en la Diputación, está en diputado de Deportes, Luis Martínez. Creo que debería ser una comisión formada exclusivamente por técnicos la que valorase las peticiones y otorgara las ayudas».