Compromís ha mostrat el seu rebuig a les bases de les subvencions relacionades amb les competicions esportives i clubs que l’equip de govern de la Diputació ha aprovat hui en comissió. El portaveu del Grup, Xavier Trenco, ha explicat que aquest vot en contra «no té res a veure amb el fet d’ajudar els esportistes sinó amb els criteris pels quals s’atorguen les ajudes».

En aquest sentit, Trenco ha posat l’exemple de les subvencions per als ajuntaments de menys de 3.000 habitants que organitzen carreres a peu o amb bicicleta. «Se’ls coincideix una ajuda de 1.250 euros a tots, independentment que acudisquen a la carrera dos o 200 persones». En opinió del portaveu de Compromís a la Diputació «això no és un criteri sinó l’absència de criteri».

Aquesta subjectivitat en la concessió de les ajudes està reforçada, en opinió de Trenco, en el fet que el diputat d’Esports, Luis Martínez, «és el president de la comissió de valoració, un fet que ens ha portat a demanar que deixen damunt la taula l’aprovació de les subvencions per tal que es modifiquen totes les bases i s’eliminen el que Compromís considera uns criteris subjectius i parcials, que van en contra de la lliure concurrència».

———————-

Compromís ha mostrado su rechazo a las bases de las subvenciones relacionadas con las competiciones deportivas y clubes que el equipo de gobierno de la Diputación ha aprobado hoy en comisión. El portavoz del Grupo, Xavier Trenco, ha explicado que este voto en contra «no tiene nada que ver con el hecho de ayudar a los deportistas sino con los criterios por los que se otorgan las ayudas».

En este sentido, Trenco ha puesto el ejemplo de las subvenciones para los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes que organizan carreras a pie o en bicicleta. «Se les concede una ayuda de 1.250 euros a todos, independientemente de que acudan a la carrera dos o 200 personas». En opinión del portavoz de Compromís en la Diputación «esto no es un criterio sino la ausencia de criterio».

Esta subjetividad en la concesión de las ayudas está reforzada, en opinión de Trenco, en que el diputado de Deportes, Luis Martínez, «es el presidente de la comisión de valoración, un hecho que nos ha llevado a pedir que dejen encima la mesa la aprobación de las subvenciones para que se modifiquen todas las bases y se eliminen lo que Compromís considera unos criterios subjetivos y parciales, que van en contra de la libre concurrencia».