Les subvencions a esdeveniments esportius han de ser objectives i beneficiar l’interior

Trenco: «Si miren la llista de les resolucions de la convocatòria de l’any passat veurem a qui se li dóna la subvenció i de quants diners és i així ens podrem fer una idea de si eixos diners contribueixen o no a la dinamització econòmica de la província»

La coalició critica que la majoria de les ajudes del ‘Castellón escenario deportivo’ van a parar als municipis més grans

La Diputació de Castelló va destinar l’any passat 550.000 euros per a l’organització de grans esdeveniments esportius. Segons la convocatòria, aquests diners van dirigits a aprofitar el potencial de l’esport com a sector d’activitat econòmica i turística per a la província. «La intencionalitat és bona perquè Compromís ha apostat des del principi per l’esport, en totes les seues vessants, també en l’econòmica. Però si miren la llista de les resolucions de la convocatòria de 2017 veurem a qui se li dóna la subvenció i de quants diners és i així ens podrem fer una idea de si eixos diners contribueixen o no a la dinamització econòmica de la província», ha explicat Xavier Trenco.

El portaveu de Compromís a la Diputació també ha fet èmfasi en què «en els criteris de valoració no es detallen les característiques de cada apartat, ni s’estableix la puntuació segons el tipus d’esdeveniment, ni se especifiquen altres detalls que, al nostre parer, resulten essencials per a determinar amb objectivitat a qui se li atorguen les ajudes».

A més a més, Trenco ha destacat que «l’última paraula en la concessió o no de la subvenció la té el diputat d’Esports, perquè és el president de l’òrgan instructor. No sabem si aquesta circumstància està relacionada amb què gran part de les subvencions van a parar a poblacions grans de la nostra província, quan el que caldria dinamitzar econòmicament són els municipis mitjans i menuts, que són els que menys oportunitats tenen. L’equip de govern de la Diputació, del PP, faria bé en promoure les activitats saludables a la mar o a la muntanya perquè, sobretot l’interior de Castelló, té una gran potencial en turisme de salut i de natura. I les ajudes de la institució provincial no es corresponen amb este objectiu».

El diputat de Compromís també ha subratllat que «estem d’acord en què l’esport ajude a promocionar la província. I per aconseguir això, que Castelló aculla campionats internacionals o nacionals, que sí que tenen un pes important. Però que es donen subvencions a tornejos locals o provincials no casa amb els objectius de l’ajuda, que són els grans esdeveniments. Que facen una línia a banda i que no es camufle sota el paraigua d’atraure turistes». Per açò, Compromís ha presentat un recurs de reposició a les bases de la convocatòria d’enguany.

———————-

COMPROMÍS PIDE QUE LAS SUBVENCIONES A GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIPUTACIÓN SE OTROGUEN A PARTIR DE CRITERIOS OBJETIVOS Y QUE ASÍ SE BENEFICIEN MÁS LOS PUEBLOS DEL INTERIOR

Trenco: «Si miran la lista de las resoluciones de la convocatoria del año pasado veremos a quién se le da la subvención, de cuánto dinero es y así nos podremos hacer una idea de si ese dinero contribuye o no a la dinamización económica de la provincia»

La coalición critica que la mayoría de ayudas del ‘Castellón escenario deportivo’ van a parar a los municipios más grandes

La Diputación de Castellón destinó el año pasado 550.000 euros para la organización de grandes eventos deportivos. Según la convocatoria, este dinero iba dirigido a aprovechar el potencial del deporte como sector de actividad económica y turística para la provincia. «La intención es buena porque Compromís ha apostado desde el principio por el deporte, en todas sus vertientes, también en la económica. Pero si miran la lista de las resoluciones de la convocatoria del 2017 veremos a quién se le da la subvención y de cuánto dinero es y así nos podremos hacer una idea de si ese dinero contribuyen o no a la dinamización económica de la provincia», explicó Xavier Trenco.

El portavoz de Compromís en la Diputación también ha hecho hincapié en que «en los criterios de valoración no se detallan las características de cada apartado, ni establece la puntuación según el tipo de evento, ni se especifican otros detalles que, a nuestro juicio, resultan esenciales para determinar con objetividad a quién se le otorgan las ayudas». Además, Trenco ha destacado que «la última palabra en la concesión o no de la subvención la tiene el diputado de Deportes porque es el presidente del órgano instructor. No sabemos si esta circunstancia está relacionada con que gran parte de las subvenciones van a parar a poblaciones grandes de nuestra provincia, cuando lo que habría que dinamizar económicamente son los municipios medianos y pequeños, que son los que menos oportunidades tienen. El equipo de gobierno de la Diputación, del PP haría bien en promover las actividades saludables en el mar o en la montaña ya que, sobre todo el interior de Castellón, tiene una gran potencial en turismo de salud y de naturaleza. Y las ayudas de la institución provincial no se corresponden con este objetivo».

El diputado de Compromís también ha subrayado que «estamos de acuerdo en que el deporte ayude a promocionar la provincia. Y para lograr esto, que Castellón acoja campeonatos internacionales o nacionales, que sí tienen un peso importante. Pero que se den subvenciones a torneos locales o provinciales no casa con los objetivos de la ayuda, que son los grandes eventos. Que hagan una línea para esto pero que no se camufle bajo el paraguas de atraer turistas». Por todo ello, Compromís ha presentado un recurso de reposición a las bases de la convocatoria de este año.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *