El portaveu, Xavier Trenco, destaca que junt a l’aportació de fons, “es pretén que es faça un acte de justícia històrica”

El Grup Compromís ha presentat una iniciativa perquè la Diputació òbriga una línia de subvencions per a l’elaboració de projectes de recuperació de la Memòria Històrica a les comarques de Castelló. Segons ha explicat Xavier Trenco, el portaveu del Grup, “aquesta línia de subvencions estaria a càrrec de futures modificacions pressupostàries i aniria dirigida a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que incloguen en els seus estatuts les activitats de recuperació de la Memòria Històrica”. Trenco ha manifestat que, en aquests moments, “hi ha municipis, entitats i associacions sense ànim de lucre que estan realitzant projectes destinats a la recuperació de la Memòria Històrica. És per a ells per a qui seria aquesta subvenció: és a dir, per ajudar a projectes que ja s’estan fent, i per a iniciar-ne de nous perquè hi ha actuacions que encara estan pendents d’obtindre recursos econòmics”.

El diputat de Compromís també ha destacat que, per damunt de l’aportació de fons, “demanem a la Diputació que contribuïsca a fer un acte de justícia històrica”. En aquest sentit, ha recordat el cas d’Ascensión Mendieta, “una dona que, gràcies a la seua insistència, als 90 anys va poder fer realitat el somni de recuperar el cos del seu pare, afusellat el 1939. Ningú que haja escoltat Ascensión pot pensar que la mou l’odi o la revenja sinó la justícia”. El portaveu de Compromís ha detallat que la subvenció aniria destinada a la recerca, localització i exhumació de persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o durant la repressió política i social posterior, “però també a la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la Memòria Històrica, així com a la retirada de símbols de la dictadura”.

El diputat de Compromís ha recordat que a Castelló, segons les dades aportades pel Grup de la Recerca Històrica, queden almenys 58 símbols preconstitucionals, 14 dels quals estan a la capital. “No sols cal retirar els símbols, localitzar desapareguts i donar-los una sepultura digna, sinó també tindre respecte a tanta gent que encara pateix els efectes de la Guerra. En aquest sentit, és intolerable que el president del Govern, Mariano Rajoy, es jacte que no hi ha ni un euro per a la Llei de la Memòria Històrica”. “Si no coneixem allò que va passar, correm el risc de caure en els mateixos errors”, ha conclòs Trenco.

——————————

Compromís quiere que la Diputación subvencione proyectos de recuperación de la Memoria Histórica

El portavoz, Xavier Trenco, destaca que junto a la aportación de fondos, “se pretende que se haga un acto de justicia histórica”

El Grupo Compromís ha presentado una iniciativa para que la Diputación abra una línea de subvenciones para la elaboración de proyectos de recuperación de la Memoria Histórica en las comarcas de Castellón. Según ha explicado Xavier Trenco, el portavoz del Grupo, “esta línea de subvenciones estaría a cargo de futuras modificaciones presupuestarias e iría dirigida a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que incluyan en sus estatutos las actividades de recuperación de la Memoria Histórica”. Trenco ha manifestado que, en estos momentos, “hay municipios, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que están realizando proyectos destinados a la recuperación de la Memoria Histórica. Es a ellos a quienes estaría destinada esta subvención: es decir, para ayudar a proyectos que ya se están haciendo, y para iniciar nuevos porque hay actuaciones que todavía están pendientes de obtener recursos económicos”.

El diputado de Compromís también ha destacado que, por encima de la aportación de fondo, “pedimos a la Diputación que contribuya a hacer un acto de justicia histórica”. En este sentido, ha recordado el caso de Ascensión Mendieta, “una mujer que, gracias a su insistencia, a los 90 años pudo hacer realidad el sueño de recuperar el cuerpo de su padre, fusilado en 1939. Nadie que haya escuchado a Ascensión puede pensar que le mueve el odio o la revancha sino la justicia”. El portavoz de Compromís ha detallado que la subvención iría destinada a la investigación, localización y exhumación de personas desaparecidas violentamente en la Guerra Civil o durante la represión política y social posterior, “pero también a la instalación de elementos testimoniales en reconocimiento de edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la Memoria Histórica, así como a la retirada de símbolos de la dictadura”.

El diputado de Compromís ha recordado que en Castellón, según los datos aportados por el Grupo de la Investigación Histórica, quedan al menos 58 símbolos preconstitucionales, 14 de los cuales están en la capital. “No sólo hay que retirar los símbolos, localizar desaparecidos y darles una sepultura digna, sino también tener respecto a tanta gente que todavía sufre los efectos de la Guerra. En este sentido, es intolerable que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se jacte de que no hay ni un euro para la Ley de la Memoria Histórica”. “Si desconocemos aquello que pasó, corremos el riesgo cometer los mismos errores”, ha concluido Trenco.