El diputat Xavier Trenco i el president del Club de Producte Introducing Castelló coincidixen en la necessitat de disposar d’un producte turístic diferenciat

Compromís ha demanat que es canvien les bases de la concessió d’ajudes als viatges per a jubilats i mestresses de casa que organitza la Diputació per tal que es done més puntuació a les empreses que incloguen visites als productors relacionats amb la ‘Ruta del sabor’. Segons ha explicat el portaveu del Grup, Xavier Trenco, “el principal problema que té el turisme a les nostres comarques és l’estacionalitat: tota l’oferta es concentra en el sol i platja de l’estiu. I eixos viatges a la província que organitza la Diputació per als jubilats no són suficient per aconseguir que canvie la tendència”. Precisament per això, Compromís proposa incloure en les bases d’aquests viatges “donar un punt més a les empreses que en la seua ruta programen visites a algun espai, empresa productora, museu, fira o qualsevol altra iniciativa relacionada amb el projecte de la ‘Ruta del sabor’. Suposaria un primer pas per omplir els nostres pobles de turistes també fora de la temporada de l’estiu i, al mateix temps, ajudaria a augmentar el volum de negoci a aquestes xicotetes empreses“. Es tracta, segons Trenco, d’oferir un producte diferenciat als visitants “i això passa per la gastronomia, però també per conéixer productors d’oli, de torrons o de tòfona negra; elements patrimonials com les almàsseres o centres d’interpretació que estiguen relacionats amb el sector de la restauració, per posar uns exemples”.

El diputat de Compromís ha destacat que “professionals com els del Club de Producte Introducing Castellón, que treballen per a portar viatgers a través de touroperadors, tenen aquesta mateixa visió”. Trenco, qui s’ha reunit amb el seu president, Javier Gallego, ha assegurat que “caldria treballar per atraure grups de visitants que busquen un altre tipus de producte turístic; que vulguen gaudir de la natura, el patrimoni, la gastronomia i la cultura dels nostres pobles, i que estiguen disposats a pagar una experiència única i diferent”. “Si volem que vinguen persones de fora a passar una setmana fent tasts de vi a les Useres, per exemple, primer hem d’aconseguir tindre un producte fort i uns viatges organitzats que els porten al lloc. I que no siga en la temporada estiuenca perquè eixe període el tenim ben cobert”, ha conclòs Trenco.

———————————–

Compromís propone que los viajes de la Diputación para jubilados tengan paradas en lugares de la ‘Ruta del sabor’

El diputado Xavier Trenco y el presidente del Club de Producto Introducing Castellón coinciden en la necesidad de tener un producto turístico diferenciado

Compromís ha pedido que se cambien las bases de la concesión de ayudas a los viajes para jubilados y amas de casa que organiza la Diputación para que se dé más puntuación a las empresas que incluyan visitas a los productores relacionados con la ‘Ruta del sabor’. Según ha explicado el portavoz del Grupo, Xavier Trenco, “el principal problema que tiene el turismo en nuestras comarcas es la estacionalidad: toda la oferta se concentra en el sol y playa del verano. Y esos viajes a la provincia que organiza la Diputación para los jubilados no son suficiente para conseguir que cambie la tendencia”.

Precisamente por eso, Compromís propone incluir en las bases de estos viajes “dar un punto más a las empresas que en su ruta programan visitas a algún espacio, empresa productora, museo, feria o cualquier otra iniciativa relacionada con el proyecto de la ‘Ruta del sabor’. Supondría un primer paso para llenar nuestros pueblos de turistas también fuera de la temporada de verano y, al mismo tiempo, ayudaría a estas empresas a aumentar su volumen de negocio”. Se trata, según Trenco, de ofrecer un producto diferenciado a los visitantes “y esto pasa por la gastronomía, pero también por conocer productores de aceite, de turrones o de trufa negra; elementos patrimoniales como las almazaras o centros de interpretación que estén relacionados con el sector de la restauración, por poner unos ejemplos”.

El diputado de Compromís ha destacado que “profesionales como los del Club de Producto Introducing Castellón, que trabajan para llevar viajeros a través de turoperadores, tienen esta misma visión”. Trenco, quien se ha reunido con su presidente, Javier Gallego, ha asegurado que “habría que trabajar para atraer grupos de visitantes que buscan otro tipo de producto turístico, que quieran disfrutar de la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y la cultura de nuestros pueblos, y que estén dispuestos a pagar una experiencia única y diferente”. “Si queremos que vengan personas de fuera a pasar una semana haciendo catas de vino en les Useres, por ejemplo, primero tenemos que conseguir un producto fuerte y unos viajes organizados que los lleven al lugar. Y que no sea en la temporada veraniega para que ese periodo lo tenemos bien cubierto”, ha concluido Trenco.