Trenco: «Moliner va consignar una partida de 650.000 euros per aquest tipus de transport i, a hores d’ara, no sabem res del projecte»

El Grup Compromís ha demanat a la Diputació que inicie negociacions amb al Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per tal d’arribar a una proposta conjunta de transport a demanda «i oferir així un servei de major qualitat, sobretot, als pobles de l’interior de Castelló», ha manifestat el portaveu, Xavier Trenco. En aquest sentit, Trenco planteja que la institució provincial integre la seua proposta en la de la Conselleria

El diputat de Compromís ha explicat que la Diputació de Castelló va consignar una quantitat de 650.000 euros per a dur endavant un projecte de transport a demanda dirigit als pobles de l’interior. «Compromís ha preguntat en què consistia i a hores d’ara ni ho sabem, ni coneixem res de la iniciativa, ni si hi ha un projecte ja fet o si era una idea que encara no s’ha desenvolupat», ha recordat Trenco.

El portaveu de Compromís a la Diputació ha explicat que la Conselleria, mitjançant de la Direcció General de Transport, ha tret a exposició pública els projectes de les noves concessions de transport públic a la província de Castelló. Concretament són tres, i fan les rutes entre la Vall d’Uixó i Castelló de la Plana; la comarca de l’Alt Palància, Sagunt i València, i Onda i Castelló de la Plana. «En totes elles es planteja el transport a demanda com una alternativa per donar servei als pobles que pel seu reduït nombre d’habitants no en tenen. Al Ple de la Diputació del mes de març Compromís va plantejar la necessitat d’establir algun tipus d’acció per tal de coordinar les accions previstes per la Conselleria i les que té previstes la Diputació sobre el mateix assumpte. Per això presentem aquesta moció: perquè ambdues institucions col·laboren».

—————————————–

COMPROMÍS PROPONE QUE LA DIPUTACIÓN INTEGRE SU PROPUESTA DE TRANSPORTE A DEMANDA CON LA DE LA CONSELLERIA

Trenco: «Moliner consignó una partida de 650.000 euros para este tipo de transporte y, a estas alturas, no sabemos nada del proyecto»

El Grupo Compromís ha pedido a la Diputación que inicie negociaciones con el Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para llegar a una propuesta conjunta de transporte a demanda «y ofrecer así un servicio de mayor calidad, sobre todo, a los pueblos del interior de Castellón», ha manifestado el portavoz, Xavier Trenco. En este sentido, Trenco plantea que la institución provincial integre su propuesta en la de la Conselleria.

El diputado de Compromís ha explicado que la Diputación de Castellón consignó una cantidad de 650.000 euros para llevar adelante un proyecto de transporte a demanda dirigido a los pueblos del interior. «Compromís ha preguntado en qué consistía y en estos momentos ni lo sabemos, ni conocemos nada de la iniciativa, ni si hay un proyecto ya hecho o si era una idea que aún no se ha desarrollado», recordó Trenco.

El portavoz de Compromís en la Diputación ha explicado que la Conselleria, a través de la Dirección General de Transporte, ha sacado a exposición pública los proyectos de las nuevas concesiones de transporte público en la provincia de Castellón. Concretamente son tres, y hacen las rutas entre la Vall d’Uixó y Castellón de la Plana; la comarca del Alto Palancia, Sagunto y València, y Onda y Castellón de la Plana. «En todas ellas se plantea el transporte a demanda como una alternativa para dar servicio a los pueblos que por su reducido número de habitantes no tienen. En el Pleno de la Diputación del mes de marzo Compromís planteó la necesidad de establecer algún tipo de acción para coordinar las acciones previstas por la Conselleria y las que tiene previstas la Diputación sobre el mismo asunto. Por eso presentamos esta moción: para que ambas instituciones colaboren».