Trenco: «Fins ara rebien una subvenció de 60.000 euros, que no apareix en els comptes de 2018»

El Grup Compromís ha demanat a l’equip de govern de la Diputació que es torne a incorporar una partida pressupostària de 60.000 euros per subvencionar els conservatoris de música de Benicarló i Segorbe. Ho demanen perquè, segons ha destacat el portaveu de la coalició, Xavier Trenco, «en aquest moment, aquestes entitats es troben en una situació difícil, en un limbe administratiu i, sobretot, econòmic».

En aquest sentit, Trenco ha recordat que els conservatoris de música de Benicarló i Segorbe rebien fins ara una subvenció de la Diputació de 60.000 euros «per tal de fer front a les despeses de funcionament ja que el servei que ofereixen tots dos té caràcter municipal. Però aquesta ajuda no apareix en el pressupost del 2018». No obstant això, el diputat de Compromís ha explicat que «tant en els comptes de 2017 com en els d’enguany, hi ha una línia de subvencions per becar alumnes que acudeixen als conservatoris. Però hem de dir que la del 2017 no es va materialitzar en cap convocatòria. Així que no hi va haver subvenció per a cap estudiant de música».

«És per això que Compromís demana que la Diputació torne a posar eixos 60.000: perquè, si la Diputació no trau la convocatòria dirigida als estudiants, ni es dóna cap subvenció, els conservatoris tindran enguany moltes dificultats», ha conclòs Trenco.

———————————–

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN QUE VUELVA A HABILITAR UNA PARTIDA ECONÓMICA PARA LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DE SEGORBE Y BENICARLÓ

Trenco: «Hasta ahora recibían una subvención de 60.000 euros, que no aparece en las cuentas de 2018»

El Grupo Compromís ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación que se vuelva a incorporar una partida presupuestaria de 60.000 euros para subvencionar los conservatorios de música de Benicarló y Segorbe. Lo pide porque, según ha destacado el portavoz de la coalición, Xavier Trenco, «en este momento, estas entidades se encuentran en una situación difícil, en un limbo administrativo y, sobre todo, económico». En este sentido, Trenco ha recordado que los conservatorios de música de Benicarló y Segorbe recibían hasta ahora una subvención de la Diputación de 60.000 euros «para hacer frente a los gastos de funcionamiento ya que el servicio que ofrecen ambos tiene carácter municipal. Pero esta ayuda no aparece en el presupuesto de 2018». Sin embargo, el diputado de Compromís ha explicado que «tanto en las cuentas de 2017 como en las de este año, hay una línea de subvenciones para becar alumnos que acuden a los conservatorios. Pero debemos decir que la del 2017 no se materializó en ninguna convocatoria. Así que no hubo subvención para ningún estudiante de música». «Es por ello que Compromís pide que la Diputación vuelva a poner esos 60.000: porque, si la Diputación no saca la convocatoria dirigida a los estudiantes, ni se da ninguna subvención, los conservatorios tendrán este año muchas dificultades», ha concluido Trenco.