Resum del ple d’abril

Mostrem suport a la reedició del Pla 135 “perquè va en la línia de repartir, als municipis, de forma més justa els recursos de la Diputació ”

Ferrado: “La defensa de l’Estat de dret i la condemna de la violència contra altres partits cal fer-la en totes les ocasions i no només quan l’interessa al PP”

El ple de la Diputació ha recolzat la proposta de Compromís perquè la institució provincial inicie negociacions amb al Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per tal d’arribar a una proposta conjunta de transport a demanda i oferir així un servei de major qualitat, sobretot, als pobles de l’interior de Castelló. Aquesta iniciativa és el primer punt de la declaració institucional a la qual han donat suport tots els grups polítics per tal d’establir mesures de discriminació positiva per a lluitar contra el despoblament que pateixen les comarques de Castelló.

No ha ocorregut el mateix respecte a la proposta de Compromís sobre la política de subvencions i ajudes de la Diputació, que la majoria del PP ha rebutjat. Segons ha explicat el portaveu del Grup, Xavier Trenco, «per a presentar aquesta proposta ens ha mogut una filosofia del que ja s’està fent a la de València, i que vam decidir que impulsariem en les altres dos en la reunió que vam tindre els diputats de Compromís de les tres diputacions a Alacant el passat 26 de febrer».

Segons Trenco, «es tracta de buscar una forma de gestionar més equitativa per garantir una major agilitat i precisió en la despesa pública en favor de la ciutadania». Trenco ha insistit en què «el document està basat en un repartiment dels recursos fet amb criteris objectius i en indicadors socials, demogràfics i econòmics. És a dir, que l’equip de govern aprofundisca en el camí de superar vells models». Precisament, per això Compromís ha recolzat l’aprovació de crèdits extraordinaris per a inversions financerament sostenibles procedents del superàvit, uns diners que van dirigits a reeditar el Pla 135. Per a Trenco, «açò va en la línia del que vam manifestar en l’aprovació del Pressupost de 2018: que en el repartiment dels recursos s’apliquen criteris equitatius, clars i transparents».

Pel que fa a la moció presentada pel Grup Popular sobre la defensa de l’Estat democràtic i de dret, el portaveu adjunt de Compromís, Pau Ferrando, ha destacat que el seu Grup ha presentat una esmena a la totalitat «perquè el PP s’oblida d’atacs violents que han patit agrupacions d’un signe polític diferent al seu. Per això pensem que cal fer una defensa unànime pel respecte a totes les formes de pensar i de condemna a la violència, com la que hem patit en algunes ocasions a la meua pròpia agrupació». «La defensa de l’Estat de dret i la condemna de la violència cal fer-la en totes les ocasions i no només quan l’interessa al PP», ha insistit Ferrando.

Ferrando també ha explicat l’abstenció del seu Grup a la moció del PP sobre la defensa dels bous al carrer i la seua difusió a través de ‘À Punt’. «No entenem una moció sobre alguna cosa que encara no està en marxa. A més a més, el Consell de redacció de la futura televisió valenciana i els seus redactors són professionals i empraran un criteri professional per a triar els continguts dels informatius, i no els han de marcar els polítics, com passava abans quan el PP governava a la Generalitat».

————————————-

COMPROMÍS MUESTRA SU APOYO A LA REEDICIÓN DEL PLAN 135 PORQUE “VA EN LA LÍNEA DE UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LOS RECURSOS DE LA DIPUTACIÓN”

Ferrado: “La defensa del Estado de derecho y la condena de la violencia contra otros partidos hay que hacerla en todas las ocasiones y no sólo cuando le interesa al PP”

El pleno de la Diputación ha apoyado la propuesta de Compromís para que la institución provincial inicie negociaciones con el Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para llegar a una propuesta conjunta de transporte a demanda y ofrecer así un servicio de mayor calidad, sobre todo, a los pueblos del interior de Castellón. Esta iniciativa es el primer punto de la declaración institucional que han apoyado todos los grupos políticos con el fin de establecer medidas de discriminación positiva para luchar contra la despoblación que sufren las comarcas de Castellón.

No ha ocurrido lo mismo con respecto a la propuesta de Compromís sobre la política de subvenciones y ayudas de la Diputación, que la mayoría del PP ha rechazado. Según ha explicado el portavoz del Grupo, Xavier Trenco, «para presentar esta propuesta nos ha movido una filosofía de lo que ya se está haciendo en la de Valencia, y que decidimos que impulsaríamos en las otras dos en la reunión que tuvimos los diputados de Compromís de las tres diputaciones en Alicante el pasado 26 de febrero». Según Trenco, «se trata de buscar una forma de gestionar más equitativa para garantizar una mayor agilidad y precisión en el gasto público en favor de la ciudadanía».

Trenco ha insistido en que «el documento está basado en un reparto de los recursos hecho con criterios objetivos y en indicadores sociales, demográficos y económicos. Es decir, para que el equipo de gobierno profundice en el camino de superar viejos modelos». Precisamente, por eso Compromís ha apoyado la aprobación de créditos extraordinarios para inversiones financieramente sostenibles procedentes del superávit, un dinero que van dirigido a reeditar el Plan 135. Para Trenco, «esto va en la línea de lo que manifestamos en el aprobación del Presupuesto de 2018: que en el reparto de los recursos se apliquen criterios equitativos, claros y transparentes».

En cuanto a la moción presentada por el Grupo Popular sobre la defensa del Estado democrático y de derecho, el portavoz adjunto de Compromís, Pau Ferrando, ha destacado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad “porque el PP se olvida de ataques violentos que han sufrido agrupaciones de un signo político diferente al suyo. Por eso pensamos que hay que hacer una defensa unánime por el respeto a todas las formas de pensar y de condena a la violencia, como la que hemos sufrido en algunas ocasiones en mi propia agrupación». «La defensa del Estado de derecho y la condena de la violencia hay que hacerla en todas las ocasiones y no sólo cuando le interesa al PP”, ha insistido Ferrando.

Ferrando también ha explicado la abstención de su grupo a la moción del PP sobre la defensa de los ‘bous de carrer’ y su difusión a través de ‘À Punt’. «No entendemos una moción sobre algo que aún no está en marcha. Además, el Consejo de redacción de la futura televisión valenciana y sus redactores son profesionales y emplearán un criterio profesional para elegir los contenidos de los informativos, y no los tienen que marcar los políticos, como ocurría antes cuando el PP gobernaba en la Generalitat».

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *