Demanem més transparència en el Consorci de Bombers

El Grup Compromís a la Diputació de Castelló ha demanat, una vegada més, major transparència en el Consorci de bombers ja que, segons Xavier Trenco, el portaveu de la coalició, “aquest és un dels departaments de la institució que encara es troba situat en unes altres èpoques”. Trenco ha explicat que, aprofitant la renovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transparència i la Diputació, “hem posat damunt la taula que el portal de transparència del Consorci es pose en marxa”.

Per al diputat de Compromís, aquest portal “és fonamental perquè tot el món puga accedir i conèixer els tràmits que s’han de fer quan necessiten alguna cosa”. Segons el seu parer, en el web hauria d’aparèixer “informació detallada sobre el personal, el pressupost, els sistemes de contractació i ofertes de treball, les subvencions, i també, l’avaluació del treball anual, com fan altres consorcis com ara el de València”.

Segons el portaveu de Compromís a la Diputació, es tracta d’un Consorci “que és vital per al nostre territori perquè és l’organisme encarregat de la prevenció i extinció d’incendis”. El Consorci té uns deu milions d’euros de pressupost de la Diputació, “per tant, si no es modernitza la web i es fa accessible a tots, no és per una questió de diners” en paraules de Trenco.

“Són moltes les qüestions sobre les que convindria parlar: des de la normativa per la qual es regeixen els bombers, que hauria d’estar publicada i ser accessible per a tots -especialment, per als propis treballadors- fins quin és el nombre de vehicles i qui els utilitza -qüestions aquestes per les quals Compromís ha preguntat en diverses ocasions-, passant per la publicació de la Memòria anual, etcètera. Però sembla que l’equip de govern del PP es resisteix a donar el pas i ho deixa tot en mans de la ‘bona voluntat’ del diputat encarregat, Luis Rubio”, ha lamentat Trenco. Per tot açò, a Compromís “tornem a demanar que la transparència arribe a tots els racons de la Diputació i, per tant, també al Consorci de bombers ”

———————

COMPROMÍS RECLAMA MÁS TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD A LOS TRÁMITES EN EL CONSORCIO DE BOMBEROS

Trenco: “Este es uno de los departamentos de la institución que aún permanece situado en otras épocas”.

El Grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha pedido, una vez más, mayor transparencia en el Consorcio de bomberos ya que, según Xavier Trenco, el portavoz de la coalición, “este es uno de los departamentos de la institución que aún permanece situado en unas otras épocas “.

Trenco ha explicado que, aprovechando la renovación del convenio de colaboración entre la conselleria de Transparencia y la Diputación, “hemos puesto sobre la mesa que el portal de transparencia del Consorcio se ponga en marcha”. Para el diputado de Compromís, este portal “es fundamental para que todo el mundo pueda acceder y conocer los trámites que se deben hacer cuando necesitan algo”. A su juicio, en la web debería aparecer “información detallada sobre el personal, el presupuesto, los sistemas de contratación y ofertas de trabajo, las subvenciones, así como, la evaluación del trabajo anual, como hacen otros consorcios como el de Valencia”.

Según el portavoz de Compromís en la Diputación, se trata de un consorcio “que es vital para nuestro territorio porque es el organismo encargado de la prevención y extinción de incendios”. El Consorcio tiene unos diez millones de euros de presupuesto de la Diputación, “por lo tanto, si no se moderniza la web y se hace accesible a todos, no es por una cuestión de dinero” en palabras de Trenco. “Son muchas las cuestiones sobre las que convendría hablar: desde la normativa por la que se rigen los bomberos, que debería estar publicada y ser accesible para todos -en especial, para los propios trabajadores- hasta cuál es el número de vehículos y quién los utiliza -cuestiones estas por las que Compromís ha preguntado en varias ocasiones, pasando por la publicación de la Memoria anual, etcétera.

Pero parece que el equipo de gobierno del PP se resiste a dar el paso y lo deja todo en manos de la ‘buena voluntad’ del diputado encargado, Luis Rubio “, lamentó Trenco. Por todo esto, en Compromís “volvemos a pedir que la transparencia llegue a todos los rincones de la Diputación y, por tanto, también al Consorcio de bomberos”

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *