Els fulls d’informació turística es faran també en valencià i altres idiomes

El ple de la Diputació de Castelló ha acceptat per unanimitat la proposta de Compromís en la qual demanava que el Patronat de Turisme edite els fullets turístics també en valencià. Segons ha explicat el portaveu de la coalició a la institució provincial, Xavier Trenco, la Diputació edita un fullets informatius per a cada municipi amb l’objectiu de portar a les fires de Turisme una imatge corporativa única. «La Diputació edita 1.000 fullets en castellà per a cada municipi i les edicions posteriors d’aquests, van a càrrec dels ajuntaments, una iniciativa que ens sembla molt bé», ha destacat Trenco.

Però «cal considerar que una part important dels visitants de les nostres comarques vénen del País Valencià i de Catalunya; concretament, com diu el Pla de Marquèting turístic, el percentatge arriba al 32,72%. Per tant, caldria oferir la possibilitat de que els fulls i la resta d’informació es poguera editar en valencià». El diputat de Compromís ha recordat que «la Diputació disposa d’una oficina de Normalització Lingüística que treballa amb els diferents departaments de la casa.

Per tant, transcriure els fulls de turisme al valencià no suposaria cap despesa suplementaria». Segons Trenco, que ha agraït el suport de la resta de grups a aquesta iniciativa, el Patronat també hauria d’estudiar editar fullets en altres llengües atenent al origen dels diferents visitants que arriben a les terres de Castelló. «Per això demanem que la Diputació facilite als pobles que ho sol·liciten el mateix nombre d’exemplars editats tant en valencià com en castellà i estudie fer-ho en altres idiomes».

——————

LA DIPUTACIÓN APOYA LA PROPUESTA DE COMPROMÍS DE QUE LOS FOLLETOS CON INFORMACIÓN TURÍSTICA SE EDITEN TAMBIÉN EN VALENCIANO

Trenco: «El porcentaje de turistas que nos visitan que entienden nuestra lengua es del 32,72%»

El pleno de la Diputación de Castellón ha aceptado por unanimidad la propuesta de Compromís en la que pedía que el Patronato de Turismo edite los folletos turísticos también en valenciano.

Según ha explicado el portavoz de la coalición en la institución provincial, Xavier Trenco, la Diputación edita un folletos informativos para cada municipio con el objetivo de llevar a las ferias de Turismo una imagen corporativa única. «La Diputación edita 1.000 folletos en castellano para cada municipio y las ediciones posteriores de los mismos van a cargo de los ayuntamientos, una iniciativa que nos parece muy bien», destacó Trenco.

Pero «hay que considerar que una parte importante de los visitantes de nuestras comarcas vienen de Valencia y de Cataluña; concretamente, como dice el Plan de Marketing turístico, el porcentaje alcanza el 32,72%. Por tanto, habría que ofrecer la posibilidad de que las hojas y el resto de información se pudiera editar en valenciano». El diputado de Compromís ha recordado que «la Diputación dispone de una oficina de Normalización Lingüística que trabaja con los diferentes departamentos de la casa.

Por lo tanto, transcribir los folletos de turismo al valenciano no supondría ningún gasto suplementario». Según Trenco, que ha agradecido el apoyo del resto de grupos a esta iniciativa, el Patronato también debería estudiar editar folletos en otras lenguas atendiendo al origen de los diferentes visitantes que llegan a las tierras de Castellón. «Por eso pedimos que la Diputación facilite a los pueblos que lo soliciten el mismo número de ejemplares editados tanto en valenciano como en castellano y estudie hacerlo en otros idiomas».

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *