Trenco: «Les reivindicacions dels treballadors són justes i sols pretenen millorar el servei que presta el Consorci.»

Compromís demana a Javier Moliner que escolte les reivindicacions dels bombers del Consorci Provincial. Dóna d’esta forma suport a la concentració realitzada este matí pels treballadors en la plaça de Les Aules, per reivindicar diverses millores laborals i de gestió del consorci «És positiva la realització d’esdeveniments com el Congrés Internacional de Riscos i Emergències (CIRE), però la realització d’este congrés no ha de servir per a amagar els problemes que està patint el Consorci, com són l’envelliment de la plantilla i la infradotació de mitjans», ha explicat el portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco.

Segons Trenco, «representants dels treballadors van traslladar fa unes setmanes al grup de Compromís a la Diputació, la seua preocupació pel funcionament actual del Consorci.» Ens van manifestar la nul·la predisposició al diàleg per part de Luís Rubio, i la judicialització de les relacions amb els treballadors a la que ha portat»

Trenco ha recordat també que «haurien de cobrir-se les vacants que hi ha actualment, i no mantenir la plantilla en l’estat de precarietat actual».

«També tenim dubtes de què la flota de vehicles existent actualment siga la més idònia per desenvolupar les tasques d’extinció», ha senyalat Trenco. Es per tot això que Compromís a la Diputació de Castelló ha demanat al Consorci de Bombers el llistat de vehicles que té actualment la flota, així com les seues fitxes tècniques, per tal de confirmar que este compta amb els mitjans tècnics adients.

—————————

COMPROMÍS PIDE A JAVIER MOLINER QUE ESCUCHE LAS DEMANDAS DE LOS BOMBEROS

Trenco: «Las reivindicaciones de los trabajadores son justas y sólo pretenden mejorar el servicio que presta el Consorcio. »

Compromis pide a Javier Moliner que escuche las reivindicaciones de los bomberos del Consorcio Provincial. Da de esta forma apoyo a la concentración realizada esta mañana por los trabajadores en la plaza de Les Aules, para reivindicar varias mejoras laborales y de gestión del consorcio «Es positiva la realización de acontecimientos como el Congreso Internacional de Riesgos y Emergencias (CIRE), pero la realización de este congreso no tiene que servir para esconder los problemas que está sufriendo el Consorcio, como son el envejecimiento de la plantilla y la infradotación de medios», ha explicado el portavoz de Compromis en la institución provincial, Xavier Trenco.

Según Trenco, “representantes de los trabajadores trasladaron hace unas semanas al grupo de Compromis en la Diputación, su preocupación por el funcionamiento actual del Consorcio.» Nos manifestaron la nula predisposición al diálogo por parte de Luís Rubio, y la judicialización de las relaciones con los trabajadores a la que ha traído».

Trenco ha recordado también que «tendrían que cubrirse las vacantes que hay actualmente, y no mantener la plantilla en el estado de precariedad actual».

«También tenemos dudas de que la flota de vehículos existente actualmente sea la más idónea para desarrollar las tareas de extinción», ha señalado Trenco. Se por todo esto que Compromiso a la Diputación de Castelló ha pedido al Consorcio de Bomberos el listado de vehículos que tiene actualmente la flota, así como sus fichas técnicas, para confirmar que este cuenta con los medianos técnicos adecuados.