Trenco: «La Diputació disposa de 300.000 € del Pla 135 que corresponen en justícia a la ciutat de Castelló.»

Compromís reclamarà a la Diputació de Castelló la inversió dels 300.000 € que van quedar per demanar del Pla 135, per a la reparació de la coberta del pavelló «Ciutat de Castelló». Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló després d’haver consultat amb el Grup Municipal les possibles necessitats en inversions esportives a la ciutat. Es concreta d’esta forma la petició d’inversió en infraestructures esportives que va demanar públicament el Grup de Compromís a la Diputació el passat 25 de setembre «Donat que l’ajuntament té la voluntat de fer-se càrrec de les reparacions al pavelló Pablo Herrera, és just que la Diputació, tenint actualment diners disponibles, invertisca en altres instal·lacions esportives de la ciutat», ha explicat el portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco.

Segons Trenco, «esta inversió es podria materialitzar a través de la signatura d’un conveni singular entre la Diputació i l’Ajuntament, el qual ja ha manifestat públicament la petició al president de la Diputació per tal de trobar una fórmula que permeta que el consistori puga optar a la inversió».
Trenco ha recordat que «el pavelló és escenari d’una gran quantitat d’esdeveniments esportius, amb la participació d’equips de 1er ordre, i altres competicions que tenen una important repercussió fora de la ciutat»

En este sentit s’ha manifestat el portaveu de Compromís en l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, qui ha manifestat que «des de diverses organitzacions empresarials i professionals turístics ens han manifestat que els esdeveniments esportius són un revulsiu per al turisme de la ciutat, i que cal potenciar-los pel positiu impacte econòmic a Castelló i municipis del voltant». Garcia ha tornat a recordar que Vicent Sales i Javier Moliner a més de militants del Partit Popular, són regidors de l’Ajuntament de Castelló i que si volen servir a la ciutat de forma honesta, tenen els mecanismes per fer-ho. Segons Garcia, «El compromís de Sales i Moliner amb Castelló ha d’anar mes enllà de fotos en esdeveniments, i materialitzar-se en inversions en aquelles coses que si funcionen, com és el pavelló Ciutat de Castelló. D’inversions que no han funcionat ja hem tingut prou amb la Piscina Provincial».

——

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN LA INVERSIÓN DE 300.000 € EN LA REFORMA DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN «CIUTAT DE CASTELLÓ»

Trenco: «La Diputació dispone de 300.000 € del Plan 135 que corresponden en justícia a la ciudad de Castelló».

Compromis reclamará a la Diputación de Castelló la inversión de los 300.000 € que quedaron por pedir del Plan 135, para la reparación de la cubierta del pabellón «Ciutat de Castelló». Así lo ha manifestado el portavoz de Compromis en la Diputación de Castelló después de haber consultado con el Grupo Municipal las posibles necesidades en inversiones deportivas en la ciudad. Se concreta de esta forma la petición de inversión en infraestructuras deportivas que pidió públicamente el Grupo de Compromis en la Diputación el pasado 25 de septiembre «Dado que el ayuntamiento tiene la voluntad de hacerse cargo de las reparaciones en el pabellón Pablo Herrera, es justo que la Diputación, teniendo actualmente dinero disponible, invierta en otras instalaciones deportivas de la ciudad», ha explicado el portavoz de Compromis en la institución provincial, Xavier Trenco.

Según Trenco, «esta inversión se podría materializar a través de la firma de un convenio singular entre la Diputación y el Ayuntamiento, el cual ya ha manifestado públicamente la petición al presidente de la Diputación para encontrar una fórmula que permita que el consistorio pueda optar a la inversión».
Trenco ha recordado que «el pabellón es escenario de una gran cantidad de acontecimientos deportivos, con la participación de equipos de 1er orden, y otras competiciones que tienen una importante repercusión fuera de la ciudad».

En este sentido se ha manifestado el portavoz de Compromis en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, quien ha manifestado que «desde varias organizaciones empresariales y profesionales turísticos nos han manifestado que los acontecimientos deportivos son un revulsivo para el turismo de la ciudad, y que hay que potenciarlos por el positivo impacto económico en Castelló y municipios cercanos». Garcia ha vuelto a recordar que Vicent Sales y Javier Moliner además de militantes del Partido Popular, son regidores del Ayuntamiento de Castelló y que si quieren servir a la ciudad de forma honesta, tienen los mecanismos para hacerlo. Según Garcia, «El compromiso de Sales y Moliner con Castelló tiene que ir más allá de fotos en acontecimientos, y materializarse en inversiones en aquellas cosas que si funcionan, como es el pabellón Ciutat de Castelló. De inversiones que no han funcionado ya hemos tenido bastante con la Piscina Provincial».