La pèrdua de població en les comarques de l’interior de Castelló s’ha convertit en un problema crònic que cada vegada va en augment com hem vist en les últimes xifres del cens. La Diputació té un programa, que anomenen Repoblem, que replega un grapat de mesures que tenen com a criteri concessional el nombre d’habitants a banda que moltes d’elles no incideixen directament sobre aquesta problemàtica. El criteri poblacional no està directament relacionat en la despoblació, ja que hi ha poblacions de xicotet tamany que no perden població com per exemple les costaneres. La Generalitat també ha tret una línia d’ajudes directes als ajuntaments però ha agafat com a criteri excloent el nombre d’habitants de la comarca. Això, ha suposat que els pobles de l’interior de la Plana Baixa que pertanyen a la Serra d’Espadà s’han quedat sense subvenció.

La confecció d’un mapa de la despoblació en Castelló ha de ser la primera tasca per poder afrontar actuacions en llocs que realment ho necessiten. I per això, Compromís demanarà a la Diputació que encarregue este treball a alguna entitat com podria ser l’UJI. La investigació podria servir per a començar a fer un diagnòstic científic sobre les causes que han generat l’èxode rural i poder plantejar un pla d’actuació específic per a les nostres comarques. Pla en el que hi haurien de participar totes les administracions.

L’estudi més conegut sobre espais en risc de despoblació en Espanya és el que s’anomena la Serrania Celtibèrica, que replega les terres del sistema ibèric en el nord-est peninsular. Estudi que es va realitzar amb l’objectiu de ser reconeguts dins de l’Europa de les Regions, com a Regió Escassament Poblada, Regió Muntanyenca i Zona Rural Remota.

Aquest estudi podia ser un bon punt de partida per a cartografiar les poblacions afectades, ja que Castelló participa d’eixa regió muntanyenca amb una ampla franja que limita amb Terol i replega 42 municipis.

Xavier Trenco és el portaveu del grup de Compromís a la Diputació de Castelló
Article publicat dilluns 7 de gener al diari “Mediterráneo”