Trenco: «No hi ha cap intenció de rendibilitzar les quatre plantes que va posar en marxa Carlos Fabra que romanen tancades i que van costar 20 milions d’euros»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha denunciat la falta d’interés del Govern Popular per posar en marxa i donar ús a les plantes de purins propietat de la Diputació. «El diputat de Medi Ambient, Mario Garcia, ens ha deixat sorpresos este dimarts en la Comissió de Creixement Econòmic en rebutjar fer l’estudi de viabilitat que havia demanat Compromís sobre les quatre plantes de purins que romanen tancades» ha manifestat el portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

Segons ha denunciat Trenco, el diputat de Medi ambient ha manifestat en la comissió que els ramaders ja tenen resolt el problema dels purins amb el sistema d’abocament directe al camp. «Estes manifestacions del diputat deixen en l’aire les negociacions per signar un protocol de col·laboració amb l’EPSAR per tractar restes de fangs i amb el Consorci de Residus 2 per tractar restes de poda». Per a Compromís, estes declaracions de Mario Garcia demostren la nul·la voluntat del govern de la Diputació per donar una solució al problema dels purins.

Segons el portaveu de Compromís, 19 anys després sols funciona una de les 5 plantes de purins i no pareix haver voluntat de donar ús a estes instal·lacions per part de la Diputació. «No hi ha cap intenció de rendibilitzar estes quatre plantes que va posar en marxa Carlos Fabra i que van costar 20 milions d’euros», ha manifestat Trenco. El portaveu de Compromís també ha recordat que a pesar d’este fracàs, Javier Moliner les va rescatar amb diners públics en 2015 pagant una indemnització a l’empresa concessionària.

—————————-

COMPROMÍS DENUNCIA LA FALTA DE INTERÉS DEL GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PARA PONER EN MARCHA LAS PLANTAS DE PURINES

Trenco: «No hay ninguna intención de rentabilizar las cuatro plantas que puso en marcha Carlos Fabra que permanecen cerradas y que costaron 20 millones de euros»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló ha denunciado la falta de interés del Gobierno Popular para poner en marcha y dar uso a las plantas de purines propiedad de la Diputación. «El diputado de Medioambiente, Mario Garcia, nos ha dejado hoy sorprendidos en la Comisión de Crecimiento Económico al rechazar hacer el estudio de viabilidad que había pedido Compromís sobre las cuatro plantas de purines que permanecen cerradas» ha manifestado el portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

Según ha denunciado Trenco, el diputado de medioambiente ha manifestado en la comisión que los ganaderos ya tienen resuelto el problema de los purines con el sistema de vertido directo al campo. «Estas manifestaciones del diputado dejan en el aire las negociaciones para firmar un protocolo de colaboración con la EPSAR para tratar restos de barros y con el Consorcio de Residuos 2 para tratar restos de poda». Para Compromís, estas declaraciones de Mario Garcia demuestran la nula voluntad del Gobierno de la Diputación para dar una solución al problema de los purines.

Según el portavoz de Compromís, 19 años después solo funciona una de las 5 plantas de purines y no parece haber voluntad de dar uso a estas instalaciones por parte de la Diputación. «No hay ninguna intención de rentabilizar estas cuatro plantas que puso en marcha Carlos Fabra y que costaron 20 millones de euros», ha manifestado Trenco. El portavoz de Compromís también ha recordado que a pesar de este fracaso, Javier Moliner las rescató con dinero público en 2015 pagando una indemnización a la empresa concesionaria.