Trenco: «Entenem que els preus públics establits actualment, no estan servint per al seu propòsit que és afavorir l’accés de la ciutadania»

Compromís ha presentat una moció a la Diputació per demanar una reducció del 50% en els preus públics de la Piscina Provincial. Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, després de rebre contestació a la pregunta formulada per este grup sobre el nombre d’usuaris de la Piscina Provincial. «Les xifres d’usuaris que ens han fet arribar des del Departament d’Esports estan al voltant dels 1.200 usuaris comptant els que realitzen algun tipus de curs, molt lluny dels 3.600 que va arribar a tindre en el passat».

Trenco també ha recordat que des de la seua reobertura, el nou contracte de serveis ha costat a la Diputació 244.149,02 €, mentres que els ingressos han estat de 175.664,54 €, una desviació de més de 80.000 €, respecte als ingressos previstos. «Aquestes dades ens porten a un dèficit important en la gestió de la Piscina que estaria més que justificat si l’ús públic estiguera en augment que és l’objectiu de tot servei públic» ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial.

Per a Trenco, caldrien mesures per a incrementar el nombre d’usuaris i obtindre almenys, un major benefici social que hi hauria de passar per uns preus públics mai per damunt dels preus del mercat. «Les instal·lacions esportives públiques són per promocionar la pràctica de l’esport i la salut de persones de totes les edats i des d’eixa perspectiva entenem la inversió en la Piscina per posar-la en marxa. Si no, no té cap sentit.», ha declarat el portaveu de Compromís.

El portaveu de Compromís també ha criticat el fet que el futur de la Piscina estiga blindat a l’haver adjudicat una contractació de 3+2 anys. Segons Trenco, esta formula dificultarà que el nou equip de govern que porte la Diputació després de les eleccions, puga optar per altres alternatives.

—————————

COMPROMÍS PIDE LA REDUCCIÓN DE lOS PRECIOS PÚBLICOS DE LA PISCINA PROVINCIAL.

Trenco: «Entendemos que los precios públicos establecidos actualmente, no están sirviendo para su propósito que es favorecer el acceso de la ciudadanía.»

Compromís ha presentado una moción a la Diputación para pedir una reducción del 50% en los precios públicos de la Piscina Provincial. Así lo ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, después de recibir contestación a la pregunta formulada por este grupo sobre el número de usuarios de la Piscina Provincial. «Las cifras de usuarios que nos han hecho llegar desde el Departamento de Deportes están alrededor de los 1.200 usuarios contando los que realizan algún tipo de curso, muy lejos de los 3.600 que llegó a tener en el pasado».

Trenco también ha recordado que desde su reapertura, el nuevo contrato de servicios ha costado a la Diputación 244.149,02 €, mientras que los ingresos han sido de 175.664,54 €, una desviación de más de 80.000 €, respecto a los ingresos previstos. «Estos datos nos llevan a un déficit importante en la gestión de la Piscina que estaría más que justificado si el uso público estuviera en aumento que es el objetivo de todo servicio público» ha explicado el portavoz de Compromís en la institución provincial.

Para Trenco, harían falta medidas para incrementar el número de usuarios y obtener al menos, un mayor beneficio social que habría de pasar por unos precios públicos nunca por encima de los precios del mercado. «Las instalaciones deportivas públicas son para promocionar la práctica del deporte y la salud de personas de todas las edades y desde esa perspectiva entendemos la inversión en la Piscina para ponerla en marcha. Si no, no tiene ningún sentido.», ha declarado el portavoz de Compromís.

El portavoz de Compromís también ha criticado el hecho que el futuro de la Piscina esté blindado al haber adjudicado una contratación de 3+2 años. Según Trenco, esta formula dificultará que el nuevo equipo de gobierno que lleve la Diputación después de las elecciones, pueda optar por otras alternativas.