Ignasi Garcia: «El nou govern de la Diputació ha de ser un aliat de la Generalitat Valenciana».

Maria Dolores Parra i Ignasi Garcia, nous diputats provincials electes a la Diputació de Castelló per Compromís, s’han reunit amb l’encara portaveu, Xavier Trenco, per tal de possar-se al dia respecte al treball desenvolupat pel grup en la darrera legislatura i definir les noves línies de treball per a la legislatura 2019-2023.

Per a Ignasi Garcia, «el canvi de color polític del govern a la Diputació obri una nova etapa. El nou govern haurà de ser un aliat de les polítiques que es desenvolupen des de la Generalitat Valenciana». Per la seua banda, Maria Parra ha declarat que «la promoció econòmica de l’interior ha de ser una de les línies troncals per lluitar contra el despoblament.»

Els dos Diputats també han agraït a Xavier Trenco i Pau Ferrando la tasca desenvolupada per ells durant els darrers 4 anys.

«Després de 24 anys de govern del PP, el pacte entre el PSOE i Compromís ha de suposar una modificació en la gestió de la corporació provincial» ha declarat Trenco qui ha recordat com durant quasi un quart de segle el PP ha usat la Diputació per a reforçar el control sobre el territori.

—————

COMPROMÍS DEFINE LAS LÍNEAS DE TRABAJO A LA DIPUTACIÓN PARA LA LEGISLATURA 2019-2023.

Ignasi Garcia: «El nuevo gobierno de la Diputación tiene que ser un aliado de la Generalitat Valenciana».

Maria Dolores Parra y Ignasi Garcia, nuevos diputados provinciales electos en la Diputación de Castelló por Compromís, se han reunido con el todavía portavoz, Xavier Trenco, para ponerse al día respecto al trabajo desarrollado por el grupo en la última legislatura y definir las nuevas líneas de trabajo para la legislatura 2019-2023.

Para Ignasi Garcia, “el cambio de color político del gobierno a la Diputación abre una nueva etapa. El nuevo gobierno tendrá que ser un aliado de las políticas que se desarrollan desde la Generalitat Valenciana. Por su parte, Maria Parra ha declarado que “la promoción económica del interior tiene que ser una de las líneas troncales para luchar contra el despoblamiento.”

Los dos Diputados también han agradecido a Xavier Trenco y Pau Ferrando la tarea desarrollada por ellos durante los últimos 4 años.

“Después de 24 años de gobierno del PP, el pacto entre el PSOE y Compromís tiene que suponer una modificación en la gestión de la corporación provincial” ha declarado Trenco quién ha recordado como durante casi un cuarto de siglo el PP ha usado la Diputación para reforzar el control sobre el territorio. fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales con sede o actividad a las zonas rurales de la provincia.