La taula d’experts considera que l’aqüífer juràssic del Maestrat i els aqüífers són massa vulnerables, els projectes presentats no tenen “rigor tècnic” i l’empresa no ha acreditat “la solvència exigible”

Els tècnics, que van tindre accés a les sol·licituds de Montero gràcies a Compromís, afirmen que existixen “riscos ambientals associats, absència de regulació específica i debilitat tècniques de les sol·licituds presentades”, per la qual cosa recomanen “no atorgar els permisos”

Compromís enregistra una moció en la Diputació per a assumir les recomanacions de la taula, instar al Consell a rebutjar els permisos i iniciar una reforma legal perquè l’aqüífer del Maestrat i altres semblant estiguen protegits”

El portaveu de Compromís en la Diputació, Enric Nomdedéu, ha anunciat hui que “els experts de la taula del fracking de la Diputació de Castelló rebutgen els projectes de fracking en el Maestrat”. Aixi ho determinen els geòlegs, hidròlegs, enginyers i experts hídrics constituïda en la Diputació a proposta de Compromís per a avaluar els riscos dels projectes de fracking presentats en el nord de Castelló. Segons explica Nomdedéu, en l’informe final, i gràcies a què des de Compromís se’ls va remetre a tots els components de la taula la documentació de les sol·licituds de Montero Energy, la comissió ha afegit un apartat específic de ‘Conclusions i recomanacions respecte a les sol·licituds de la província de Castelló’. En el dit apartat es conclou que “segons el parer de la Comissió, i tenint en compte la vulnerabilitat de l’aqüífer del Maestrat, la fragilitat dels ecosistemes existents en el territori, l’absència de rigor tècnic en la documentació presentada així com la falta d’acreditació de la solvència exigible, no afavoreixen l’atorgament dels permisos sol·licitats”.

Segons Nomdedéu, davant d’estes conclusions d’este fòrum d’experts, que han treballat durant mesos per a analitzar aspectes de seguretat, afecció als aqüífers, riscos… del fracking en el subsòl de Castelló, “des de Compromís en la Diptuació ja hem enregistrat una proposta per escrit perquè la Diputació atenga a les recomanacions dels experts, rebutge els projectes del Maestrat i inicie les actuacions i gestions pertinents perquè les conselleries competents tinguen en compte l’informe i rebutgen el projecte”.

Segons Nomdedéu, “el contingut íntegre de l’informe no és, en absolut, un al·legat contra el fracking, però en l’àrea específica de Castelló i del Maestrat, els experts s’han mostrat contundents en el rebuig d’utilitzar esta tècnica en el Maestrat tant en les cates inicials com en l’explotació posterior”. Així s’indica en el paràgraf final de les conclusions de la taula: Per consegüent, respecte a les sol·licituds d’investigació en el sector nord de la província de Castelló, i tenint en compte els riscos ambientals associats, l’absència de regulació específica i la debilitat tècnica de les sol·licituds presentades, considerem pertinent aplicar rigorosament el PRINCIPI DE CAUTELA i, en conseqüència, no estimar convenient l’atorgament dels permisos d’investigació sol·licitats”.

Nomdedéu ha qualificat les conclusions de la taula “d’èxit de Compromís, ja que Compromís va presentar la proposta de creació de la taula per a frenar una moció del PP a favor del fracking, i també Compromís va eludir els reiterats intents del PSOE de dinamitar la comissió”.

El portaveu de Compromís relata que, un mes després de l’acord, quan ni PP ni PSOE havien presentat cap proposta per a constituir la taula, Compromís va presentar al desembre del 2012, després de contactar amb ells, un llistat d’experts internacionals disposats a participar en la comissió. “No podíem permetre que l’acord s’oblidara, o que la taula es constituïra després d’autoritzar els permisos. Això va obligar al PP a presentar una contraproposta i a activar la comissió”.

Una vegada constituïda la taula, i per a evitar que la comissió es convertira en un mer debat teòric sobre el fracking, “Compromís va sol·licitar a la Conselleria la documentació de Montero Energy i va remetre a tots els components de la taula una còpia de les tres sol·licituds de Montero Energy perquè les valoraren i les analitzaren. Esta és l’única documentació sobre els projectes concrets de Castelló que han rebut els experts de la Diputació els que, a més, han constatat fa pocs dies que la Conselleria no disposa de cap documentació addicional, a pesar que Montero Energy va anunciar a la premsa que aportaria més dades”, indica Nomdedéu.

 

PROPOSTA D’ACORD CONTRA EL FRACKING I PROTECCIÓ DE L’AQÜÍFER DEL MAESTRAT

Davant de les conclusions de la taula d’experts sobre el fracking, des de Compromís s’ha presentat per registre una moció perquè el pròxim ple assumisca el document, impedisca els projectes de fracking en el Maestrat i trasllade a la Generalitat la necessitat “aplicar el principi de cautela”´y “rebutge les sol·licituds de prospecció presentades” a Castelló. “Esperem que el PP de la Diputació complisca el seu compromís d’atendre les recomanacions dels experts i, per tant, que vote a favor de la moció. També confiem que el PSOE complisca el seu compromís d’unitat d’acció sobre el fracking i, igual que Compromís ha votat a favor de la moció presentada respecte d’això pels socialistes en l’últim ple, ara els socialistes protegisquen la moció de Compromís que pretén demanar un consens per a evitar que s’executen els projectes de fracking presentats en la província”.

A més, des de Compromís s’han preparat iniciatives parlamentàries perquè els Corts i El Govern espanyol inicien una proposta legislativa perquè es regule la protecció de l’aqüífer del Maestrat i els aqüífers de semblants característiques enfront del fracking. 

Enric Nomdedéu, hui durant l'acte amb la premsa
Enric Nomdedéu, hui durant l’acte amb la premsa