La proposta de Compromís és crear una ruta supramunicipal que senyalitze el recorregut. La proposta planteja que la marca o logo es realitze a través d’un concurs escolar i que en la confecció de la senyalització participen IES artístics o cicles, per tal d’abaratir els costos i implicar el major nombre de veïns i veïnes possible. També proposa incloure codis PQ en el recorregut on els usuaris pugen conéixer la història de cada punt de la ruta.