L’Ajuntament de Betxí ha preparat el projecte de pavimentació de la plaça de Santa Cecília i del carrer de Tales per a presentar-lo dins de la convocatòria per al present any del Pla d’Obres i Serveis impulsat des de la Diputació de Castelló. El disseny,  amb un pressupost total de 64.000€, espera ser aprovat en el pròxim ple municipal de febrer per poder traslladar-lo posteriorment a les dependències provincials.

Dins del procés de iniciat per l’actual equip de govern de Compromís ara fa quatre anys i mig, estos espais “seran un nou emblema del nostre municipi”, segons destaca Salva Rius, regidor d’urbanisme. I això serà possible “gràcies a la recuperació que es durà a terme de tres símbols històrics de Betxí com eren les passeres, l’arquet i l’abeurador”.

L’arquet era un antic pont que servia per conduir l’aigua de la séquia major des del molí fins a l’interior del poble i, segons alguns indicis, podria tindre el seu origen en l’època medieval. Esta construcció, que va desaparèixer a principis dels 80 arran del cobriment del barranquet –actual avinguda Sant Josep Obrer-, es recuperarà ara a través d’una escultura dissenyada per un artista local.

Per altra banda, les passeres era una estructura a base de pedres rectangulars col·locades dins del barranc que servien per poder transitar les persones en els moments de pas aigua. En este projecte es reconstruiran part d’eixes estructures i es col·locaran en una nova zona de gespa que s’ubicarà a la part oest de la plaça. La recuperació d’estos llocs històrics serà complementada amb panells informatius amb fotografies antigues per rememorar moments quotidians del passat dels veïns de la localitat.

Des del principi, l’equip encapçalat per l’alcalde Alfred Remolar s’ha marcat com una de les prioritats del seu programa el fet de tornar a apropar els seus veïns als llocs públics, als carrers i a les places, dins d’un procés estratègic de recuperació per a vianants del nucli urbà. En eixa full de ruta, la primera fita va ser la pavimentació parcial de la plaça Major, que s’espera completar al llarg del pròxim any. A més, l’objectiu d’esta planificació és intentar entrar dins d’algun dels projectes europeus que en el període 2017-2020 prioritzarà obres d’este tipus.

—————————

BETXÍ PEATONALIZARÁ LA PLAZA SANTA CECILIA Y RECUPERARÁ LUGARES HISTÓRICOS DE LA LOCALIDAD
-L’arquet, les passeres y el antiguo abrevadero se reconstruirán en este nuevo espacio público
-El proyecto se acometerá a través del Plan de Obras y Servicios impulsado por la Diputación de Castellón

El Ayuntamiento de Betxí ha preparado el proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y de la Calle Tales para presentarlo dentro de la convocatoria para el presente año del Plan de Obras y Servicios impulsado desde la Diputación de Castellón. El diseño, que contará con un presupuesto total de 64.000€, espera ser aprobado en el próximo pleno municipal de febrero para poder llevarlo posteriormente a las dependencias provinciales.
Dentro del proceso de peatonalización iniciado por el actual equipo de gobierno de Compromís hace cuatro años y medio, estos espacios “serán un nuevo emblema de nuestro municipio”, según destaca Salva Rius, concejal de urbanismo. Y esto será posible “gracias a la recuperación que se llevará a cabo de tres símbolos históricos de Betxí como eran les passeres, l’arquet y el abrevadero”.

L’arquet era un antiguo puente que servía para conducir el agua de la acequia mayor desde el molino hasta el interior del pueblo y, según algunos indicios, podría tener su origen en la época medieval. Esta construcción, que desapareció a principios de los 80 a raíz del cubrimiento del barranco -actual avenida San José obrero-, se recuperará ahora a través de una escultura diseñada por un artista local.

Por otra parte, les passeres era una estructura a base de piedras rectangulares colocadas dentro del barranco que servían para poder transitar las personas en los momentos de paso agua. En este proyecto se reconstruirán parte de esas estructuras y se colocarán en una nueva zona de césped que se ubicará en la parte oeste de la plaza. La recuperación de estos lugares históricos será complementada con paneles informativos con fotografías antiguas para rememorar momentos cotidianos del pasado de los vecinos de la localidad.
Desde el principio, el equipo encabezado por el alcalde Alfred Remolar ha marcado como una de las prioridades de su programa volver a acercar a sus vecinos a los lugares públicos, a las calles y a las plazas, dentro de un proceso de peatonalización estratégico del núcleo urbano. En esa hoja de ruta, el primer hito fue la pavimentación parcial de la Plaza Mayor, que se espera completar a lo largo del próximo año. Además, el objetivo de esta planificación es intentar entrar dentro de alguno de los proyectos europeos que en el periodo 2017-2020 priorizará obras de este tipo.