La Diputació de Castelló ha adjudicat l’arrendament de la granja de Ares a una empresa cooperativa de formatges, de Catí, una instal·lació és insostenible econòmicament, segons van argumentar en el seu dia l’equip de govern del PP.  Finalment, ‘Quesos de Catí’ ha aconseguit el contracte de lloguer per 20.667 euros a l’any més IVA i una dècada de vigència.

El portaveu adjunt de Compromís a la Diputació, José Miguel Carbó, ha senyalat que “el nostre grup vol deixar clara la nostra disconformitat amb la nova destinació que li atorga la Diputació. No estem d’acord en el tipus de baremació per a la seua adjudicació, ja que tenen major valor les qüestions subjectives que les objectives, quan el PP va donar com a motiu per al seu arrendament motius econòmics”. L’adjudicació es va aprovar en la comissió d’Hisenda, amb el vist i plau a l’expedient del diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig.

Cal recordar que, segons les dades que consten en l’informe econòmic que es va fer, la instal·lació registra importants pèrdues, ja que comptabilitza despeses de 275.000 euros anuals i els ingressos són de només 53.000 euros.

Carbó ha insistit que Compromís havia demanat que la Diputació encarregara un estudi de viabilitat de la granja per a poder conèixer les possibilitats de donar continuïtat a la instal·lació amb una orientació alternativa adaptada a les demandes actuals. En este sentit, el diputat de Compromís ha subratllat que «la granja d’Ares tenia com a principal funció promoure i fomentar la millora genètica de la ramaderia de Castelló i ara canvien la funció i volen traure una rendibilitat econòmica. Però li donen el lloguer a l’oferta econòmica pitjor».

——————–

COMPROMÍS SE QUEJA POR LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GRANJA DE ARES PORQUE NO HAN TENIDO EN CUENTA LA OFERTA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE

El diputado Carbó recuerda que la Diputación argumentó motivos económicos para sacar el alquiler de la instalación a concurso

La Diputación de Castellón ha adjudicado el arrendamiento de la granja de Ares en una empresa cooperativa de quesos, de Catí, una instalación que es insostenible económicamente, según argumentó en su día el equipo de gobierno del PP. Finalmente, ‘Quesos de Catí ha conseguido el contrato de alquiler por 20.667 euros al año más IVA y una década de vigencia.

El portavoz adjunto de Compromís en la Diputación, José Miguel Carbó, ha señalado que “nuestro grupo quiere dejar clara nuestra disconformidad con el nuevo destino que le otorga la Diputación. No estamos de acuerdo en el tipo de baremo que se ha utilizado para su adjudicación, ya que tienen mayor valor las cuestiones subjetivas que las objetivas, cuando el PP argmentó para su arrendamiento motivos económicos “. La adjudicación se aprobó en la comisión de Hacienda, con el visto bueno al expediente del diputado de Desarrollo Rural, Pablo Rojo.

Hay que recordar que, según los datos que constan en el informe económico que se hizo, la instalación registra importantes pérdidas, ya que contabiliza gastos de 275.000 euros anuales y los ingresos son de sólo 53.000 euros.

Carbó ha insistido en que Compromís había pedido que la Diputación encargara un estudio de viabilidad de la granja para poder conocer las posibilidades de dar continuidad a la instalación con una orientación alternativa adaptada a las demandas actuales. En este sentido, el diputado de Compromís ha subrayado que “la granja de Ares tenía como principal función promover y fomentar la mejora genética de la ganadería de Castellón y ahora cambian la función y quieren sacar una rentabilidad económica. Y, sin embargo, le dan el alquiler a la oferta económica peor ».