El conseller d’Educació estudiarà l’aplicació del Xarxa Llibres per a la població perquè en este municipi de la Plana Baixa funciona un banc de llibres des de fa anys

Si alguna cosa se li pot retraure al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, aquesta no és per descomptat que visca tancat al seu despatx de l’avinguda Campanar. Al conseller li agrada xafar la sorra i conéixer de primera mà les necessitats dels seus administrats. Aquest és l’objectiu de la visita que l’ha portat hui fins Betxí, un municipi de la Plana Baixa que ha fet d’un edifici cultural tot un símbol tant de la recuperació com de les noves formes de fer política. Per això, la primera anotació a l’agenda del conseller i de qualsevol autoritat que passe per Betxí és l’obligada visita al Palau, joia del Renaixement valencià i metàfora, primer de la caiguda i després de la reconstrucció, de la nova política que està fent-se en territoris devastats per la corrupció.

L’alcalde de Betxí, Alfred Remolar, sense apartar la vista de totes les altres necessitats del municipi, s’ha agafat de la mà del Palau i ha fet de la rehabilitació una bandera. En aquesta reunió amb el conseller Marzà, doncs, s’ha abordat la planificació de la subvenció que està previst que atorgue la Conselleria per emprendre la tercera fase de la rehabilitació que, amb tota probabilitat, començarà a executar-se el 2017.

En aquest sentit, el conseller s’ha compromés a col•laborar amb l’ajuntament. “Tenim l’obligació d’ajudar a la recuperació del patrimoni, especialment, en casos com aquest, no només pel valor patrimonial que té al Palau, sinó perquè la rehabilitació repercuteix en l’economia de Betxí”, ha assegurat el conseller.

L’alcalde de Betxí, Alfred Remolar, per la seua banda, ha destacat que el principal objectiu de la visita de Marzà és “seguir planificant les fases (que en són cinc en total i encara estem en la segona) i els ajuts per recuperar el Palau i convertir-lo en un focus d’atracció del turisme cultural “.

D’altra banda, l’alcalde ha explicat que a la reunió també s’ha parlat de l’aplicació del programa “Xarxa-Llibres” a Betxí. “És un cas especial perquè ja fa anys que en els centres escolars del municipi tenim banc de llibres. Alguns exemplars estan molt desgastats i hem de trobar la fórmula perquè aquests llibres formen part de l’intercanvi. Ja que hem tingut al conseller ací hem aprofitat per abordar el tema. Sempre amb la intenció que es beneficien el major nombre de famílies”, ha manifestat Remolar.

Marzà, en aquest sentit, ha assegurat que s’estudiaran tots els casos. “Hi ha altres municipis on també tenen banc de llibres i des de la Conselleria estem estudiant la millor solució per a cada un dels casos”, ha manifestat el conseller d’Educació. A més, ha afegit que “l’objectiu conjunt és garantir la igualtat d’oportunitats de les persones i treballar per l’educació pública de qualitat”.

Per la seua part, la regidora d’Educació, Àngels Rius, ha explicat el conseller Marzá altres projectes municipals com la rehabilitació de l’edifici d’Esther Franch. “Es tracta de l’antiga escola infantil, que en aquests moments no té cap ús. Hem pensat que podríem cedir-lo a les associacions locals perquè l’utilitzaren però primer cal reformar l’immoble “, ha explicat la regidora. En conseller també s’ha mostrat disposat a estudiar la col•laboració en aquest projecte.

————————
Betxí: Marzà se compromete con la rehabilitación del Palau
El conseller de Educación estudiará la aplicación del Xarxa- Llibres para el municipio porque en esta localidad de la Plana Baixa funciona un banco de libros desde hace años

Si alguna cosa no se le puede reprochar al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, es que viva encerrado en su despacho de la avenida Campanar. Al conseller le gusta pisar la arena y conocer de primera mano las necesidades de sus administrados. Este es el objetivo de la visita que le ha llevado hoy hasta Betxí, un municipio de la Plana Baixa que ha hecho de un edificio cultural todo un símbolo tanto de la recuperación como de las nuevas formas de hacer política. Por ello, la primera anotación en la agenda del conseller y de cualquier autoridad que pase por Betxí es la obligada visita al Palau, joya del Renacimiento valenciano y metáfora, primero de la caída y luego de la reconstrucción, de la nueva política que se está haciendo en territorios devastados por la corrupción.

El alcalde de Betxí, Alfred Remolar, sin apartar la vista de todas las otras necesidades del municipio, se ha cogido de la mano del Palau y ha hecho de su rehabilitación una bandera. En esta reunión con el conseller Marzá, pues, se ha abordado la planificación de la subvención que está previsto que otorgue la conselleria para acometer la tercera fase de la rehabilitación que, con toda probabilidad, comenzará a ejecutarse en 2017.

En este sentido, el conseller se ha comprometido a colaborar con el ayuntamiento. “Tenemos la obligación de ayudar en la recuperación del patrimonio, especialmente, en casos como este, no sólo por el valor patrimonial que tiene el Palau, sino porque su rehabilitación repercute en la economía de Betxí”, ha asegurado el conseller.
El alcalde de Betxí, Alfred Remolar, por su parte, ha destacado que el principal objetivo de la visita de Marzà es “seguir planificando las fases (que son cinco en total y aún estamos en la segunda) y las ayudas para recuperar el Palau y convertirlo en un foco de atracción del turismo cultural”

Por otro lado, el alcalde ha explicado que en la reunión también se ha hablado de la aplicación del programa “Xarxa-Llibres” en Betxí. “Es un caso especial porque ya hace años que en los centros escolares del municipio tenemos banco de libros. Algunos ejemplares están muy desgastados y tenemos que encontrar la fórmula para que estos libros formen parte del intercambio. Ya que hemos tenido al conseller aquí hemos aprovechado para abordar el tema. Siempre con la intención de que se beneficie el mayor número de familias”, ha manifestado Remolar.

Marzà, en este sentido, ha asegurado que se estudiarán todos los casos. “Hay otros municipios donde también tienen banco de libros y desde la Conselleria estamos estudiando la mejor solución para cada uno de los casos”, ha manifestado el conseller de Educación. Además, ha añadido que “el objetivo conjunto es garantizar la igualdad de oportunidades de las personas y trabajar por la educación pública de calidad”.

Por su arte, la concejala de Educación, Àngels Rius, ha explicado al conseller Marzá otros proyectos municipales como la rehabilitación del edificio de Esther Franch. “Se trata de la antigua escuela infantil, que en estos momentos no tiene ningún uso. Hemos pensado que podríamos cederlo a las asociaciones locales para que lo utilizaran pero primero hay que reformar el inmueble”, ha explicado la concejala. En conceller también se ha mostrado dispuesto a estudiar la colaboración en este proyecto.