Compromís per Onda ha mostrat la seua aposta pel teixit associatiu i l’esport local amb la petició de pujar un mínim de 60.000 euros en les partides que es destinen a les associacions i clubs esportius del municipi. Així ho ha manifestat el regidor de Compromís, Lluís Pastor, que ha explicat que aquest increment serviria “per facilitar la tasca tan important que fan per al nostre poble totes les associacions i clubs amb què comptem”.

Pastor ha fet aquesta proposta en el ple del mes de març, que es va celebrar dimecres. En concret, va proposar l’augment de les partides referents a les ajudes per a les associacions i clubs esportius que participen de la concurrència competitiva, ja que aquestes quantitats es van reduir “a petició de l’equip de govern socialista” quan es va aprovar el pressupost de 2016. També va demanar la revisió dels convenis de les associacions i clubs esportius que tenen subvenció nominativa, ja que “no s’ha tingut en compte cap tipus de baremació a l’hora de renovar aquestes subvencions, quan la realitat de moltes d’aquestes organitzacions ha canviat respecte l’any passat “. Per tant, consideren que les ajudes” estan desfasades i hi ha revisar-les”.

Segons Pastor “l’equip de govern socialista ens va demanar rebaixar aquestes partides amb l’excusa que el pressupost estava molt ajustat i no van dubtar a utilitzar informació falsa sobre la quantitat d’associacions i clubs que anaven a optar a aquestes ajudes”. El regidor de Compromís ja va demanar al ple on es van aprovar els comptes per al 2016 que, només se sabés la xifra del romanent del pressupost i, per tant, hagués possibilitat d’augmentar les subvencions, es portés a terme una modificació de crèdit. “Volíem que hi hagués més diners per a aquest tipus d’associacions. Esperàvem que la modificació de crèdit que van portar al ple d’aquest mes contemplés aquest augment, però no ha estat així i per això ho tornem a demanar “.

El portaveu de Compromís per Onda ha recordat també que “precisament nosaltres i els altres dos grups d’esquerres hem estat els que hem apostat per passar totes les subvencions a concurrència competitiva”. Per tant “no entenem l’enuig dels socialistes en mantenir subvencions nominatives quan han aprovat unes bases de concurrència que poden servir perfectament a totes les associacions i clubs locals que, d’aquesta manera, tindrien un repartiment més just dels diners destinats a les subvencions “.
Finalment, Lluís Pastor ha lamentat les estratagemes que ha utilitzat fins ara l’equip de govern socialista que “no ha dubtat a aprofitar-se de la bona voluntat que hem tingut alguns grups polítics a l’hora de consensuar coses mentint per rebaixar uns diners que és molt important per dur a terme totes les activitats que realitzen aquestes associacions i clubs al llarg de l’any “.

———————————
Compromís pide aumentar en 60.000 euros las subvenciones para las asociaciones y clubes deportivos de Onda

Compromís per Onda ha mostrado su apuesta por el tejido asociativo y el deporte local con la petición de subir un mínimo de 60.000 euros en las partidas que se destinan a las asociaciones y clubes deportivos del municipio. Así lo ha manifestado el concejal de Compromís, Lluís Pastor, que ha explicado que este incremento serviría “para facilitar la labor tan importante que hacen para nuestro pueblo todas las asociaciones y clubes con las que contamos”.

Pastor ha hecho esta propuesta en el pleno del mes de marzo, que se celebró el miércoles. En concreto, propuso el aumento de las partidas referentes a las ayudas para las asociaciones y clubes deportivos que participan de la concurrencia competitiva, ya que estas cantidades se redujeron “a petición del equipo de gobierno socialista” cuando se aprobó el presupuesto de 2016. También pidió la revisión de los convenios de las asociaciones y clubes deportivos que tienen subvención nominativa, ya que “no se ha tenido en cuenta ningún tipo de baremación a la hora de renovar estas subvenciones, cuando la realidad de muchas de estas organizaciones ha cambiado con respecto al año pasado”. Por lo tanto, consideran que las ayudas “están desfasadas y hay revisarlas”.

Según Pastor “el equipo de gobierno socialista nos pidió bajar estas partidas con la excusa de que el presupuesto estaba muy ajustado y no dudaron en utilizar información falsa sobre la cantidad de asociaciones y clubes que iban a optar a estas ayudas”. El concejal de Compromís ya pidió al pleno donde se aprobaron las cuentas para 2016 que, nada más se supiera la cifra del remanente del presupuesto y, por tanto, hubiera posibilidad de aumentar las subvenciones, se llevara a cabo una modificación de crédito. “Queríamos que hubiera más dinero para este tipo de asociaciones. Esperábamos que la modificación de crédito que llevaron al pleno de este mes contemplara este aumento, pero no ha sido así y por eso lo volvemos a pedir”.

El portavoz de Compromís per Onda ha recordado también que “precisamente nosotros y los otros dos grupos de izquierdas hemos sido los que hemos apostado por pasar todas las subvenciones a concurrencia competitiva”. Por tanto “no entendemos el enfado de los socialistas al mantener subvenciones nominativas cuando han aprobado unas bases de concurrencia que pueden servir perfectamente a todas las asociaciones y clubes locales que, de este modo, tendrían un reparto más justo del dinero destinado a las subvenciones”.
Por último, Lluís Pastor lamentó las artimañas que ha utilizado hasta ahora el equipo de gobierno socialista que “no ha dudado en aprovecharse de la buena voluntad que hemos tenido algunos grupos políticos a la hora de consensuar cosas mintiendo para rebajar un dinero que es muy importante para llevar a cabo todas las actividades que realizan estas asociaciones y clubes a lo largo del año”.