El diputat i portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló, Xavier Trenco, ha presentat un vot particular a l’aprovació de les bases mitjançant les quals se subvenciona als ajuntaments per a la promoció de recreacions històriques. En aquestes bases, que han passat este dimarts per la comissió de Serveis a la Ciutadania, s’estableix com a despeses subvencionables les d’edició de material promocional, campanyes publicitàries, o grups o empreses especialitzades en l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments.

“No obstant això, no s’inclou cap subvenció per a estudis científics, en els quals s’establirien els fonaments per dur a terme aquestes recreacions històriques”, ha manifestat Trenco. Així, el portaveu de Compromís a la Diputació ha assenyalat que l’objectiu del seu vot particular és “que es milloren les bases de la convocatòria d’ajudes perquè aquestes festes històriques tinguen un fonament científic”.

Segons Trenco, caldria col•laborar amb la Universitat Jaume I “o altres institucions amb la finalitat que aquest tipus de esdeveniments ajude a recuperar la història i les tradicions dels nostres pobles”. El diputat de Compromís ha posat com a exemple la celebració del programa “Belle Epoque” de Benicàssim “que poc té a veure amb el que era la vida en aquesta localitat a principis del segle XX. O, en tot cas, la recreació històrica que es porta a terme, que se sàpiga, no està sustentada en cap estudi “.

D’altra banda, Xavier Trenco també ha presentat un vot particular a les bases reguladores de les subvencions a festivals de música. En aquestes bases es limiten els ajuts a municipis amb menys de 20.000 habitants. “Aquest tipus de celebracions estan molt lligades al turisme i a la reactivació econòmica, tant dels municipis que els acullen com dels de la comarca. Per això pensem que és millor no delimitar les ajudes”, ha conclòs.

———————–
COMPROMÍS PIDE QUE LAS AYUDAS PARA RECREACIONES HISTÓRICAS QUE OTORGA LA DIPUTACIÓN INCLUYAN BASES CIENTÍFICAS

Trenco: “El objetivo es que estas fiestas históricas tengan un fundamento histórico”
El diputado y portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Xavier Trenco, ha presentado un voto particular a la aprobación de las bases mediante las cuales se subvenciona a los ayuntamientos para la promoción de recreaciones históricas. En estas bases, que han pasado este martes por la comisión de Servicios a la Ciudadanía, se establece como gastos subvencionables los de edición de material promocional, campañas publicitarias, o grupos o empresas especializadas en la organización de este tipo de eventos.

“Sin embargo, no se incluye ninguna subvención para estudios científicos, en los cuales se establecerían los fundamentos para llevar a cabo estas recreaciones históricas”, ha manifestado Trenco. Así, el portavoz de Compromís en la Diputación ha señalado que el objetivo de su voto particular es “que se mejoren las bases de la convocatoria de ayudas para que esas fiestas históricas tengan un fundamento científico”.

Según Trenco, habría que colaborar con la Universidad Jaume I “u otras instituciones con la finalidad de que este tipo de acontecimientos ayude a recuperar la historia y las tradiciones de nuestros pueblos”. El diputado de Compromís ha puesto como ejemplo la celebración del programa “Belle Epoque” de Benicàssim “que poco tiene que ver con lo que era la vida en esa localidad a principios del siglo XX. O, en todo caso, la recreación histórica que se lleva a cabo, que se sepa, no está sustentada en ningún estudio”.

Por otro lado, Xavier Trenco también ha presentado un voto particular a las bases reguladoras de las subvenciones a festivales de música. En dichas bases se limitan las ayudas a municipios con menos de 20.000 habitantes. “Este tipo de celebraciones están muy ligadas al turismo y a la reactivación económica, tanto de los municipios que los acogen como de los de la comarca. Por eso pensamos que es mejor no acotar las ayudas”, ha concluido.