Compromís ha demanat una revisió de caràcter general del valor cadastral a Benicàssim. És una sol•licitud en la qual Compromís per Benicàssim insisteix des de fa molts anys perquè “els valors cadastrals estan absolutament disparats”, ha assegurat el portaveu de la formació, Joan Bonet Hancox. Segons ha recordat, “el juliol de 2015 també vam presentar la mateixa moció” i seguiran fent-ho “fins que aconseguim que els valors siguen els adequats pel que fa a la realitat del mercat actual”, ha explicat Hancox.

Segons el portaveu de Compromís per Benicàssim, l’alcaldessa, la popular Susana Marqués, “sembla que últimament s’ha apuntat a la moda de dir que els preus de l’IBI estan sobredimensionats”, cosa que, en paraules de Bonet Hancox, “és un exercici de perfecte cinisme i d’incoherència política, atès que ella és la responsable del ‘cadastràs’ que pateix actualment Benicàssim, ja que en la legislatura en què ella era la regidora d’Hisenda, va ser quan es va establir el sistema actual de valoracions “. Aquestes valoracions “tan injustes” han estat “molt perjudicials per a la butxaca dels veïns de Benicàssim”.

Cal recordar que aquestes revisions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) es vénen produint des de l’any 2006 “quan es va aprovar la ponència de valors a l’efecte de l’impost de béns immobles, que va començar a aplicar-se el 2007”, ha recordat el portaveu de Compromís. Per això, la coalició ha instat a la moció que es debatrà aquest divendres, que el ple sol•licite a la Gerència Territorial de Cadastre del Ministeri d’Hisenda que actualitze els valors cadastrals de caràcter general a la realitat del mercat d’acord a l’Institut Nacional d’Estadística, així com les valoracions i taxacions de les entitats financeres de la zona de Benicàssim i Castelló.

————————-

COMPROMÍS PER BENICÀSSIM RECLAMA UNA REVISIÓN A LA BAJA DEL CATASTRO

Compromís ha pedido una revisión de carácter general del valor catastral en Benicàssim. Es una solicitud en la que Compromís per Benicàssim viene insistiendo desde hace muchos años porque “los valores catastrales están absolutamente disparados”, ha asegurado el portavoz de la formación, Joan Bonet Hancox. Según ha recordado “en julio de 2015 también presentamos la misma moción” y seguirán haciéndolo “hasta que consigamos que los valores sean los adecuados respecto a la realidad del mercado actual”, ha explicado Hancox.

Según el portavoz de Compromís per Benicàssim, la alcaldesa, la popular Susana Marqués, “parece que últimamente se ha apuntado a la moda de decir que los precios del IBI están sobredimensionados”, lo cual, en palabras de Bonet Hancox, “es un ejercicio de perfecto cinismo y de incoherencia política, dado que ella es la responsable del ‘catastrazo’ que sufre actualmente Benicàssim, ya que en la legislatura en la que ella era la concejala de Hacienda, fue cuando se estableció el sistema actual de valoraciones”. Estas valoraciones “tan injustas” han sido “muy perjudiciales para el bolsillo de los vecinos de Benicàssim”.

Cabe recordar que estas revisiones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se viene produciendo desde el año 2006 “cuando se aprobó la ponencia de valores a efectos del impuesto de bienes inmuebles, que comenzó a aplicarse en el 2007”, ha recordado el portavoz de Compromís. Por ello, la coalición ha instado en la moción que se debatirá este viernes, que el pleno solicite a la Gerencia Territorial de Catastro del Ministerio de Hacienda que actualice los valores catastrales de carácter general a la realidad del mercado conforme al Instituto Nacional de Estadística, así como las valoraciones y tasaciones de las entidades financieras de la zona de Benicàssim y Castellón.