La síndica adjunta del grup Compromís a les Corts i responsable de l’àrea de Sanitat del grup parlamentari, Mônica Àlvaro, ha anunciat que els Corts aprovaran en la pròxima comissió de Sanitat una Proposició No de Llei de Compromís per “elaborar una auditoria sobre la gestió del PP a l’Hospital Provincial “. Així ho ha manifestat Mônica Àlvaro que va presentar la proposta al novembre de 2015 “amb l’objectiu de traure a la llum totes les ombres d’una gestió nefasta, amb allaus de denúncies per impagament de productes farmacèutics, retards en adjudicacions d’infraestructures sanitàries, intents de privatitzacions i externalitzacions…”.

En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha recordat que paral•lelament a la PNL a les Corts, es va presentar també en forma de moció davant la Diputació, “però el PP va imposar la seua majoria absoluta per evitar que es fiscalitzara la seua gestió en el Provincial. Ara, des de les Corts s’aconseguirà revisar l’etapa del PP “.

La convocatòria d’aquesta comissió de Sanitat en Les Corts coincideix amb la polèmica generada per la negativa de consignar una partida pressupostària específica per a la compra de l’accelerador lineal de l’Hospital Provincial, una maquina que Álvaro ha qualificat d'”essencial per als pacients i que Compromís va posar sobre la taula del debat polític a l’octubre de 2014 a Diputació, malgrat el rebuig sistemàtic del PP fins just abans de les eleccions municipals i autonòmiques “.

Sobre aquesta qüestió, Álvaro ha recordat que “només la pressió dels pacients, els metges, l’acció política de Compromís i la proximitat de les passades eleccions municipals va aconseguir vèncer la resistència del PP a adquirir l’accelerador, però ara sembla que Moliner prefereix posar obstacles a donar una solució “. En aquest sentit, Álvaro ha afegit que “la decisió de Moliner de signar un decret perquè s’habilite la dotació per a l’accelerador suposa donar la raó a la Conselleria, que va advertir que, si no habilitar una partida específica, no es podria traure a concurs la compra d’aquest accelerador “. Per aquest motiu, ha lamentat que “Moliner haja preferit iniciar una política estèril amb la Conselleria i apel•lar al victimisme enfront de València, que es podria haver evitat ràpidament amb signatura del decret, sense generar polèmiques ni incertesa per als pacients”.

MODEL DE GESTIÓ I FINANÇAMENT

D’altra banda, la Proposició No de Llei impulsada per Compromís també insta a elaborar un estudi sobre la viabilitat de redissenyar el model de gestió del Provincial de manera que es millore el seu sistema de finançament, ja que és l’únic centre del País Valencià que, per la seua particular estructura, no té finançats els medicaments per part de la Conselleria i “això genera un dèficit estructural que perjudica els pacients”.

Respecte al model de gestió i a la seva integració per coordinar les funcions del Provincial amb la resta de centres hospitalaris de les comarques de Castelló, Álvaro ha manifestat que “es tracta d’estudiar alternatives de millora en benefici dels pacients”. Així mateix, ha afegit que “segur que el PP, des del búnquer de la Diputació, es veu temptat a iniciar una campanya victimista i provincialista per defensar ‘el xiringuito particular’ que van intentar crear en el Provincial”. Referent a això, ha afegit `Álvaro,” cal recordar-li a Moliner que els únics que han intentat desmantellar el Provincial com a servei públic han estat els populars, que van tractar de privatitzar serveis tan essencials com l’Oncologia, encara que gràcies a Compromís ia la pressió de pacients i professionals es va aconseguir frenar”.

 

——————-
Les Corts instarán al Consell, a propuesta de Compromís, a realizar una auditoría para sobre la ‘oscura gestión del PP en el Provincial’

La síndica adjunta del grupo Compromís en les Corts y responsable del área de Sanidad del grupo parlamentario, la castellonense Mônica Àlvaro, ha anunciado hoy que les Corts aprobarán en la próxima comisión de Sanidad una Proposición No de Ley de Compromís para “elaborar una auditoría sobre la gestión del PP en el Hospital Provincial”. Así lo ha manifestado Mônica Àlvaro que presentó la propuesta en noviembre de 2015 “con el objetivo de sacar a la luz todas las sombras de una gestión nefasta, con aludes de denuncias por impago de productos farmacéuticos, retrasos en adjudicaciones de infraestructuras sanitarias, intentos de privatizaciones y externalizaciones…”.

En este sentido, el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha recordado que paralelamente a presentarse la PNL en les Corts, se presentó también en forma de moción ante la Diputación, “pero el PP impuso su mayoría absoluta para evitar que se fiscalizase su gestión en el Provincial. Ahora, desde les Corts se logrará revisar la etapa del PP”.

La convocatoria de esta comisión de Sanidad en Les Corts coincide con la polémica generada por la negativa de consignar una partida presupuestaria específica para la compra del acelerador lineal del Hospital Provincial, una maquina que Álvaro ha calificado de “esencial para los pacientes y que Compromís puso sobre la mesa del debate político en octubre de 2014 en Diputación, pese al rechazo sistemático del PP hasta justo antes de las elecciones municipales y autonómicas”.

A este respecto, Álvaro ha recordado que “sólo la presión de los pacientes, los médicos, la acción política de Compromís y la proximidad de las pasadas elecciones municipales logró vencer la resistencia del PP a adquirir el acelerador, pero ahora parece que Moliner prefiere poner obstáculos a dar una solución”. En este sentido, Álvaro ha añadido que “la decisión de Moliner de firmar un decreto para que se habilite la dotación para el acelerador supone dar la razón a la Conselleria, que advirtió que, de no habilitar una partida específica, no se podría sacar a concurso la compra de dicho acelerador”. Por este motivo, ha lamentado que “Moliner haya preferido iniciar una política esteril con la Conselleria y apelar al victimismo frente a Valencia, que se podría haber evitado rápidamente con firma del decreto, sin generar polémicas ni incertidumbre para los pacientes”.

MODELO DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Por otro lado, la Proposición No de Ley impulsada por Compromís también insta a elaborar un estudio sobre la viabilidad de rediseñar el modelo de gestión del Provincial de forma que se mejore su sistema de financiación, ya que es el único centro del País Valencià que, por su particular estructura, no tiene financiados los medicamentos por parte de la Conselleria y “eso genera un déficit estructural que perjudica a los pacientes”.

Respecto al modelo de gestión y a su integración para integrarlo y coordinar las funciones del Provincial con el resto de centros hospitalarios de Castellón, Álvaro ha manifestado que “se trata de estudiar alternativas de mejora en beneficio de los pacientes”. Asimismo, ha añadido que “seguro que el PP, desde el bunquer de la Diputación, se ve tentado a iniciar una campaña victimista y provincialista para defender ‘el chiringuito particular’ que intentaron crear en el Provincial”. A este respecto, ha añadido `Álvaro, “hay que recordarle a Moliner que los únicos que han intentado desmantelar el Provincial como servicio público han sido los populares, que trataron de privatizar servicios tan esenciales como la Oncología, aunque gracias a Compromís y a la presión de pacientes y profesionales se logró frenar”.

Publicat a La Plana al Dia | Castelló | General | 17-03-2016

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/140940/les-corts-instaran-al-consell-a-propuesta-de-compromis-a-realizar-una-auditoria-para-sobre-la-oscura-gestion-del-pp-en-el-provincial