L’Ajuntament de Betxí, a través de la Regidoria de Medi Ambient realitzarà un important esforç inversor per al control de la plaga dels mosquits i, especialment, del mosquit tigre. A la vista del que ha passat en els últims anys i fonamentalment durant l’estiu passat, des de l’Ajuntament de Betxí s’ha habilitat una partida per dur a terme un pla especial de lluita contra aquesta plaga a través d’una empresa especialitzada. La dotació per al 2016 serà de prop de 7.000 €, la qual cosa multiplica per tres la quantitat assignada a 2015.

Per al regidor delegat de l’àrea, Javier Delgado, “és el moment de dur a terme aquesta inversió per tal d’intentar mitigar una situació que durant l’any passat va generar bastants molèsties entre els veïns i veïnes de la localitat”.

El responsable de Medi Ambient assenyala “que s’intervindrà especialment en zones amb jardí, embornals i xarxa de clavegueram, basses i séquies de reg agrícola, horts ecològics urbans o en els bassals i gorgs que puguen generar-se al llarg del llit del riu Anna”.

S’ha previst també dur a terme una campanya d’informació ciutadana per donar a conéixer les precaucions que es poden prendre per evitar la proliferació de mosquits.

L’Ajuntament de Betxí espera que amb aquestes actuacions, i amb la col·laboració d’altres institucions implicades, es puga controlar-se, en la mesura del possible, un problema que afecta el conjunt de les comarques de Castelló.

——————–

 

EL AYUNTAMIENTO DE BETXÍ DESTINA 7.000 EUROS A LA LUCHA CONTRA LOS MOSQUITOs

La concejalía de Medio Ambiente hará también una campaña de información ciudadana

El Ayuntamiento de Betxí, a través de la Concejalía de Medio Ambiente va a realizar un importante esfuerzo inversor para el control de la plaga de los mosquitos y, en especial, del mosquito tigre.

A la vista de lo sucedido en los últimos años y fundamentalmente durante el verano pasado, desde el Ayuntamiento de Betxí se ha habilitado una partida para llevar a cabo un plan especial de lucha contra esta plaga a través de una empresa especializada. La dotación para 2016 será de cerca de 7.000€, lo que multiplica por tres la cantidad asignada en 2015.

Para el Concejal Delegado del área, Javier Delgado, “es el momento de acometer esta inversión con el fin de intentar mitigar una situación que durante el año pasado generó bastantes molestias entre los vecinos y vecinas de la localidad”.

El responsable de Medio Ambiente señala “que se va a intervenir especialmente en zonas ajardinadas, imbornales y red de alcantarillado, balsas y acequias de riego agrícola, huertos ecológicos urbanos o en las pozas que puedan generarse a lo largo del cauce del río Anna”.

Se tiene previsto también llevar a cabo una campaña de información ciudadana para dar a conocer las precauciones que pueden tomarse para evitar la proliferación de estos mosquitos.

El Ayuntamiento de Betxí espera que con estas actuaciones, y con la colaboración de otras instituciones implicadas, pueda controlarse, en la medida de lo posible, un problema que afecta al conjunto de nuestras comarcas.