El grup Compromís ha lamentat que l’equip de govern de la Diputació no haja acceptat el recurs que la coalició va presentar amb l’objectiu que es canviaren les bases del Pla de Conservació i Rehabilitació d’Habitatges de la província de Castelló. Segons ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial, Xavier Trenco, “la forma de concessió de les subvencions als habitatges que utilitzen paviment ceràmic són per ordre de registre d’entrada, la qual cosa ens sembla poc equitatiu. A més, quant s’acaben els fons, s’acaben les ajudes “.

El diputat assegura que “persones amb pocs o cap recurs es quedaran fora d’aquests ajuts. El Pla és injust amb les rendes més baixes”. Per Trenco, la manera més justa d’atorgar les subvencions “seria repartir-atenent a la renda dels sol•licitants, com nosaltres havíem plantejat en el recurs que vam presentar”.

Trenco ha insistit que el PP argumenta que el Pla Provincial de Conservació i Rehabilitació d’Habitatges “s’articula a partir d’una política pública de solidaritat, diuen textualment en l’informe on se’ns denega el recurs de reposició. Doncs no entenem què té de solidari arribar abans a presentar la sol•licitud “.

Compromís considera que “el principi d’igualtat no es compleix en aquesta convocatòria de subvencions ja que persones amb recursos econòmics superiors a altres poden acabar tenint un ajut per rehabilitar casa pel sol fet d’haver presentat la sol•licitud abans”.

 

—————————

COMPROMÍS LAMENTA QUE LAS AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS DE LA DIPUTACIÓN SE DEN ATENDIENDO AL ORDEN DE SOLICITUD
TRENCO: “EL PLAN DE REHABILITACIÓN DE CASAS ES INJUSTO CON LAS RENTAS MÁS BAJAS”

El grupo Compromís ha lamentado que el equipo de gobierno de la Diputación no haya aceptado el recurso que la coalición presentó con el objetivo que se cambiaran las bases del Plan de Conservación y Rehabilitación de Viviendas de la provincia de Castellón.

Según ha explicado el portavoz de Compromís en la institución provincial, Xavier Trenco, “la forma de concesión de las subvenciones a las viviendas que utilizan pavimento cerámico son por orden de registro de entrada, lo cual nos parece poco equitativo. Además, en cuanto se acaben los fondos, se acaban las ayudas”. El diputado asegura que “personas con pocos o ningún recurso se van a quedar fuera de estas ayudas. El Plan es injusto con las rentas más bajas”.

Para Trenco, la manera más justa de otorgar las subvenciones “sería repartirlas atendiendo a la renta de los solicitantes, como nosotros habíamos planteado en el recurso que presentamos”.

Trenco ha insistido en que el PP argumenta que el Plan Provincial de Conservación y Rehabilitación de Viviendas “se articula en base a una política pública de solidaridad, dicen textualmente en el informe donde se nos deniega el recurso de reposición. Pues no entendemos qué tiene de solidario llegar antes a presentar la solicitud”.

Compromís considera que “el principio de igualdad no se cumple en esta convocatoria de subvenciones puesto que personas con recursos económicos superiores a otras pueden acabar teniendo una ayuda para rehabilitar su casa por el mero hecho de haber presentado la solicitud antes”.