Estudiants universitaris, treballadors d’administracions públiques, usuaris d’hospitals veuen complicada la seua mobilitat a preus raonables si utilitzen els serveis de trens que arriben cap al nord de Castelló. Per aquest motiu, el Grup Municipal de Compromís de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert  demana la creació d’un nou nucli de trens de rodalia de Castelló. Per aconseguir este propòsit, Compromís ha presentat una moció en la qual s’insta el Govern central a incloure en la Declaració de Servei Públic, que és el pas previ a la creació del servei i que es renovarà en breu, la creació del nucli de rodalies de Castelló, amb una longitud mínima de 70 quilòmetres fins a Vinaròs i amb extensió fins a Tortosa (Tarragona).

El portaveu de Compromís a l’ajuntament d’Alcalà, Manel Salvador, ha explicat que en la moció es demana que el Govern central “garantisca unes freqüències mínimes diàries que cobrisquen les necessitats existents (cada dues hores en cada sentit, per exemple)”. Al mateix temps, Compromís reclama que es faça “una campanya de promoció del nou servei i implantació de bons multiviatges per poder-se beneficiar de descomptes pel seu ús”.

Salvador ha explicat que les connexions amb el nucli d’Alcalà, “tot i tindre servei ferroviari, obliguen als viatgers a jugar-se la vida a la saturada N-340 o a l’ús del vehicle privat. A més, són molts els joves estudiants que es veuen obligats a llogar pisos a Castelló, amb el consegüent desarrelament”.

El regidor de Compromís d’Alcalà ha recordat que aquesta és una vella reivindicació dels municipis del nord de la província que pateixen un servei de trens de rodalia “molt deficient”.

————-

COMPROMÍS DE ALCALÀ CONSIGUE QUE EL PLENO APRUEBE UNA MOCIÓN PARA CREAR EN CASTELLÓ UN NUEVO NÚCLEO DE TRENES DE CERCANÍAS

Estudiantes universitarios, trabajadores de administraciones públicas, usuarios de hospitales… ven complicada su movilidad a precios razonables si utilizan los servicios de trenes que llegan hasta el norte de Castellón. Por este motivo, el Grupo Municipal de Compromís del ayuntamiento de Alcalá pide la creación de un nuevo núcleo de trenes de cercanías de Castellón. Para lograr este propósito, Compromís ha presentado una moción en la que se insta al Gobierno central a incluir en la Declaración de Servicio Público, (que es el paso previo a la creación del servicio y que es un trámite que va a renovarse en breve), la creación del núcleo de cercanías de Castellón, con una longitud mínima de 70 kilómetros hasta Vinaròs y con extensión hasta Tortosa (Tarragona).

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alcalá, Manel Salvador, explicó que en la moción se pide que el Gobierno central “garantice unas frecuencias mínimas diarias que cubran las necesidades existentes (cada dos horas en cada sentido, por ejemplo)”. Al mismo tiempo, Compromís reclama que se haga “una campaña de promoción del nuevo servicio e implantación de bonos multiviajes para que los usuarios puedan beneficiarse de descuentos”.

Salvador manifestó que las conexiones con el núcleo de Alcalá, “aunque se tenga servicio ferroviario, obligan a los viajeros a jugarse la vida en la saturada N-340 o a usar el vehículo privado. Además, son muchos los jóvenes estudiantes que se ven obligados a alquilar pisos en Castellón, con el consiguiente desarraigo”.
El concejal de Compromís de Alcalà ha recordado que esta es una vieja reivindicación de los municipios del norte de la provincia que sufren un servicio de trenes de cercanías “muy deficiente”.