Compromís ha demanat a la Diputació Provincial que retire totes les plaques en les que figuren noms dels polítics condemnats en ferm per corrupció, com la que encara es pot trobar a l’entrada de la piscina provincial de Castelló. Amb la intenció de denunciar aquesta situació, el diputat provincial Xavier Trenco, la diputada autonòmica Belén Bachero i el secretari local de Compromís, Ignasi Garcia, s’han fotografiat davant de la placa on apareix el nom de l’ex president de la Diputació, Carlos Fabra, condemnat a quatre anys de presó per defraudar Hisenda.

Trenco ha recordat que Compromís ja ha demanat en anteriors ocasions la retirada d’aquest tipus de reconeixements, una iniciativa que sí que ha tingut resposta en alguns municipis com el d’Alcalà de Xivert on, a proposta de la coalició, el ple va acordar eliminar les plaques. “El president Moliner hauria de prendre exemple, sobretot si recordem que l’any 2014 ja va anunciar, de forma contundent i en compliment de la Llei de Transparència, que anava a retirar les plaques on aparegués el nom del seu antecessor”, ha destacat Trenco . “Però encara no ha tingut temps”, ha ironitzat el portaveu de Compromís a la Diputació.

L’escenificació d’aquesta petició s’ha fet, en aquesta ocasió, atenent a la iniciativa de les Corts Valencianes i amb ella es pretén eradicar les inscripcions col·locades durant anys en tota classe d’instal·lacions públiques amb noms de polítics que compleixen condemna. Segons han recordat els tres polítics presents en aquest acte de denúncia, “es tracta d’un requeriment que ha enviat la Conselleria de Transparència en el qual s’insta a les diputacions i a les corporacions locals a què retirin amb caràcter immediat aquestes plaques”. El criteri per a procedir a la seva retirada és que els polítics que en elles apareixen hagin estat condemnats per sentència judicial ferma “com és el cas”.

El portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha recordat que “en el ple de novembre de 2015 Compromís va recolzar una moció en què s’instava a retirar les plaques col·locades en edificis de la Diputació on apareixen noms de polítics que han estat condemnats per sentència judicial ferma”. Però passa el temps i “segueixen sense retirar-se i ara és la Conselleria de Transparència la qual envia un requeriment a la Diputació que presideix Moliner”.

Les cartes remeses als ajuntaments i diputacions són conseqüència d’una resolució aprovada per unanimitat el passat mes d’octubre al Parlament valencià en la qual es va instar el Govern valencià a retirar totes aquelles inscripcions situades en edificis públics en què aparegués el nom de polítics condemnats per corrupció. També, el Govern valencià va aprovar el passat mes de desembre una declaració formal de reprovació dels polítics corruptes.

————————

COMPROMÍS DENUNCIA QUE LA DIPUTACIÓN HACE OIDOS SORDOS A LOS REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO VALENCIANO PARA QUE RETIRE LAS PLACAS CON NOMBRES DE CORRUPTOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

Compromís ha pedido a la Diputación Provincial que retire todas las placas en las que figuran nombres de los políticos condenados en firme por corrupción, como la que aún se puede encontrar en la entrada de la piscina provincial de Castellón. Con la intención de denunciar esta situación, el diputado provincial Xavier Trenco, la diputada autonómica Belén Bachero y el secretario local de Compromís, Ignasi Garcia, se han fotografiado frente a la placa donde aparece el nombre del ex presiente de la Diputación, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda.

Trenco ha recordado que Compromís ya ha pedido en anteriores ocasiones la retirada de este tipo de reconocimientos, una iniciativa que sí ha tenido respuesta en algunos municipios como el de Alcalà de Xivert donde, a propuesta de la coalición, el pleno acordó eliminar las placas. “El presidente Moliner debería tomar ejemplo, sobre todo si recordamos que en el año 2014 ya anunció, de forma contundente y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, que iba a retirar las placas donde apareciera el nombre de su antecesor”, ha destacado Trenco. “Pero se ve que aún no ha tenido tiempo”, ha ironizado el portavoz de Compromís en la Diputación.

La escenificación de esta petición se ha hecho, en esta ocasión, atendiendo a la iniciativa de las Cortes Valencianas y con ella se pretende erradicar las inscripciones colocadas durante años en toda clase de instalaciones públicas con nombres de políticos que cumplen condena. Según han recordado los tres políticos presentes en este acto de denuncia, “se trata de un requerimiento que ha enviado la Conselleria de Transparencia en el cual se insta a las diputaciones y a las corporaciones locales a que retiren con carácter inmediato estas placas”. El criterio para proceder a su retirada es que los políticos que en ellas aparecen hayan sido condenados por sentencia judicial firme “como es el caso”.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, recordó que “en el pleno de noviembre de 2015 Compromís apoyó una moción en la que se instaba a retirar las placas colocadas en edificios de la Diputación donde aparecen nombres de políticos que han sido condenados por sentencia judicial firme”. Pero pasa el tiempo y “siguen sin retirarse  y ahora es la conselleria de Transparencia la que manda un requerimiento a la Diputación que preside Moliner”.

Las cartas remitidas a los ayuntamientos y diputaciones son consecuencia de una resolución aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre en el Parlamento valenciano en la que se instó al Gobierno valenciano a retirar todas aquellas inscripciones ubicadas en edificios públicos en las que apareciese el nombre de políticos condenados por corrupción. También, el Gobierno valenciano aprobó el pasado mes de diciembre una declaración formal de reprobación de los políticos corruptos.