Compromís reclama a la Diputació que pague la seua part de la gespa del camp de futbol de Moncofa

Compromís per Moncofa ha demanat que la Diputació cofinancie la col·locació de gespa artificial al camp de futbol de la població, unes obres a les que es va comprometre fa anys «i a hores d’ara encara no hem vist realitzades», segons es lamenta el portaveu de la coalició, Joan Batiste Vilar. Vilar ha explicat que fa molt de temps que el Partit Popular en la Diputació «és conscient de les necessitats pel que fa a instal·lacions esportives que té Moncofa», però no ha fet res per a posar remei a eixa situació.

Per al portaveu de Compromís per Moncofa el cas més sagnant és «el condicionament d’un camp de gespa artificial a causa del mal estat, quasi impracticable, en què es troba tant el camp de futbol convencional com les seues instal·lacions adjacents».

Cal destacar que l’ajuntament de Moncofa va realitzar el projecte del camp de futbol durant la legislatura anterior i posteriorment han estat moltes les reivindicacions que s’han realitzat des de l’ajuntament de Moncofa a la Diputació de Castelló perquè «reclamem el finançament conjunt del projecte, igual que s’ha fet en altres localitats veïnes». Vilar ha insistit en que en l’última campanya electoral el Partit Popular de Moncofa i el de la Diputació «va prometre als veïns l’execució del nou camp de futbol, que no s’ha fet».

Posteriorment, durant aquesta legislatura, són nombroses les ocasions en les quals el Partit Popular ha manifestat que «tenen la promesa del president de la Diputació per finançar conjuntament amb l’ajuntament el camp de futbol de gespa artificial de Moncofa». Aquesta promesa s’ha reflectit amb la inclusió en el pressupost de  Moncofa «d’una partida de 200.000 euros en el capítol de despeses del 2016 i que responen al percentatge que l’ajuntament hauria de disposar per al finançament del camp de futbol», segons ha explicat Vilar.

També figura aquesta quantitat en el annex d’inversions «i altres 200.000 euros que, segons s’indica, haurà de finançar la Diputació de Castelló, però que no figuren al pressupost municipal d’ingressos» Compromís considera que aquestes quantitats no estan «perquè no s’ha articulat la forma ja que el grup de Compromís a la Diputació, a petició del col·lectiu de Moncofa, va presentar una esmena al pressupost de la Corporació Provincial  perquè s’inclogués una partida per a instal·lacions esportives, que el PP va rebutjar»

Per tot açò, el portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco, ha traslladat la pregunta al PP sobre si tenen intenció de «complir la promesa i cofinançar la instal·lació  de la gespa del camp de futbol de Moncofa». Trenco ha demanat també saber com s’articularà per part de la Diputació l’ajuda, és a dir, «si serà a través  d’un conveni singular, una subvenció o quin altre mecanisme». Segons ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, el que no es pot tolerar «és que estiguen tan de temps els veïns de Moncofa sense saber quan es farà la signatura de l’acord  amb la Diputació i quan estaran els diners per tirar endavant el projecte».

———————————

COMPROMÍS RECLAMA A LA DIPUTACIÓN QUE PAGUE SU PARTE DEL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL DE MONCOFA

TRENCO: “QUEREMOS SABER A TRAVÉS DE QUÉ FÓRMULA VA A HACERSE EFECTIVA ESA PROMESA”

Compromís per Moncofa ha pedido que la Diputación cofinancie la colocación de césped artificial en el campo de fútbol de la población, unas obras en las que se comprometió hace años «y a estas alturas aún no hemos visto realizadas», según se lamenta el portavoz de la coalición, Juan Bautista Vilar. Vilar ha explicado que hace mucho tiempo que el PP en la Diputación «es consciente de las necesidades en cuanto a instalaciones deportivas que tiene Moncofa», pero no ha hecho nada para remediar esa situación. Para el portavoz de Compromís per Moncofa el caso más sangrante es «el acondicionamiento de un campo de césped artificial debido al mal estado, casi impracticable, en la que se encuentra tanto el campo de fútbol convencional como sus instalaciones adyacentes».

Cabe destacar que el ayuntamiento de Moncofa realizó el proyecto del campo de fútbol durante la legislatura anterior y posteriormente han sido muchas las reivindicaciones que se han realizado desde el ayuntamiento de Moncofa en la Diputación de Castellón.  “Reclamamos la financiación conjunta del proyecto, al igual que se ha hecho en otras localidades vecinas». Vilar ha insistido en que en la última campaña electoral el PP tanto de Moncofa y como de la Diputación «prometió a los vecinos la ejecución del nuevo campo de fútbol, que no se ha hecho».

Posteriormente, durante esta legislatura, son numerosas las ocasiones en las que el PP ha manifestado que «tienen la promesa del presidente de la Diputación para financiar conjuntamente con el ayuntamiento el campo de fútbol de césped artificial de Moncofa». Esta promesa se ha reflejado con la inclusión en el presupuesto de Moncofa «de una partida de 200.000 euros en el capítulo de gastos de 2016 y que responden al porcentaje que el ayuntamiento debería disponer para la financiación del campo de fútbol», según explicó Vilar. También figura esta cantidad en el anexo de inversiones “y otros 200.000 euros que, según se indica, deberá financiar la Diputación de Castellón, pero que no figuran en el presupuesto municipal de ingresos».

La coalición considera que estas cantidades no están «porque no se ha articulado la forma ya que el grupo de Compromís en la Diputación, a petición del colectivo de Moncofa, presentó una enmienda al presupuesto de la Corporación Provincial para que se incluyera una partida para instalaciones deportivas, que el PP rechazó».

Por todo esto, el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha trasladado la pregunta al PP sobre si tienen intención de «cumplir la promesa y cofinanciar la instalación del césped del campo de fútbol de Moncofa». Trenco ha pedido también saber cómo se articulará por parte de la Diputación la ayuda, es decir, «si será a través de un convenio singular, una subvención o qué otro mecanismo». Según ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, lo que no se puede tolerar “es que estén tanto tiempo los vecinos de Moncofa sin saber cuándo se hará la firma del acuerdo con la Diputación y cuando estarán dinero para sacar adelante el proyecto».

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *