Compromís per Benicàssim felicita els veïns per la baixada de l’IBI en tres PAI

De triomf ha qualificat Compromís per Benicàssim que la Direcció General del Cadastre estiga enviant notificacions a tots els veïns que han pagat “valors cadastrals abusius”, en paraules del portaveu de la coalició, Joan Bonet Hancox. Segons ha manifestat el regidor, el Cadastre reconeix que els Plans d’Actuació Integral (PAI) 2, 3 i 4 han de tributar com si foREN terrenys rústics i no com urbans “com succeïa fins ara”, la qual cosa suposava que els valors cadastrals estigueren “disparats”. Compromís per Benicàssim ha volgut agrair especialment al regidor Domingo Ferrando “el gran treball que va fer durant l’anterior legislatura perquè aquests valors cadastrals abusius, que generaven impostos clarament recaptatoris, tornen a imports de sentit comú”, segons ha manifestat Bonet.

Cal destacar que està previst que durant aquest 2016, l’Ajuntament retorne la diferència de liquidació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de 2015 dels PAI esmentats, i que l’IBI de 2016 tribute com rústic. Per a Compromís “això no és sinó un pas perquè Benicàssim torne a la normalitat en matèria urbanística i de recaptació d’impostos perquè cal insistir que encara està pendent la devolució dels quatre anys anteriors pel mateix concepte”. La coalició convida els afectats a que seguisquen presentant reclamacions davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central fins que es tornen tots els diners que es van recaptar “de manera abusiva per part de l’ajuntament”, segons ha assenyalat Bonet.

Alhora, Compromís ha recordat que, tot i la insistència del partit en aquest assumpte, “els PAI Benicàssim Golf, PRR5 i PPRR6 encara tributen com a zona urbana tot i que no es  desenvoluparan urbanísticament”.

Bonet ha criticat, una vegada més, el ‘cadastràs’ de l’alcaldessa, Susana Marqués, i els seus efectes en les butxaques dels veïns de Benicàssim. “Any rere any liquidem un IBI excessiu, que a més afecta les plusvàlues i a la declaració de la renda, per culpa d’uns valors cadastrals que tenen com a referència l’any 2006”, ha denunciat el regidor de Compromís. Bonet Hancox ha subratllat que aquests valors es van revisar “perquè la llavors regidora d’Hisenda, Susana Marqués, va demanar, en plena ‘bombolla immobiliària’, que la Direcció del Cadastre actuara d’ofici”. I d’aquella decisió, quines conseqüencies: els veïns de Benicàssim paguem impostos desorbitats per culpa d’immobilisme del PP”.

———————

 

COMPROMÍS SE FELICITA PORQUE EL CATASTRO REBAJA EL IMPUESTO DEL IBI EN TRES PAI DE BENICÀSSIM

Bonet:”Estamos trabajando desde la anterior legislatura para poner freno a los valores catastrales abusivos y disparatados”

De triunfo ha calificado Compromís per Benicàssim que la Dirección General del Catastro esté enviando notificaciones a todos los vecinos que han pagado “valores catastrales abusivos”, en palabras del portavoz de la coalición, Joan Bonet Hancox. Según ha manifestado el concejal, el Catastro reconoce que los Planes de Actuación Integral (PAI) 2, 3 y 4 tienen que tributar como si fueran terrenos rústicos y no como urbanos “como venía sucediendo hasta ahora”, lo cual suponía que los valores catastrales estuvieran “disparados”.

Compromís per Benicàssim ha querido agradecer especialmente al concejal Domingo Ferrando “el gran trabajo que hizo durante la anterior legislatura para que esos valores catastrales abusivos, que generaban impuestos claramente confiscatorios, vuelvan a importes de sentido común”, según ha manifestado Bonet.

Cabe destacar que está previsto que durante este año, el ayuntamiento devuelva la diferencia de liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2015 de los PAI mencionados, y que el IBI de 2016 tribute como rústico. Para Compromís “esto no es sino un paso para que Benicàssim vuelva a la normalidad en materia urbanística y de recaudación de impuestos porque hay que insistir en que aún está pendiente la devolución de los cuatro años anteriores por el mismo concepto”. La coalición invita a los afectados a que sigan presentando reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central hasta que se devuelva todo el dinero que se recaudó “de manera abusiva por parte del ayuntamiento”, según ha señalado Bonet.

Al mismo tiempo, Compromís ha recordado que, a pesar de la insistencia del partido en este asunto, “los PAI Benicàssim Golf, PRR5 y PPRR6 todavía tributan como zona urbana aunque no se vayan a desarrollar urbanísticamente”.

Bonet ha criticado, una vez más, el ‘catastrazo’ de la alcaldesa, Susana Marqués, y sus efectos en los bolsillos de los vecinos de Benicàssim. “Año tras año estamos liquidando un IBI excesivo, que además afecta a las plusvalías y a la declaración de la renta, por culpa de unos valores catastrales que tienen como referencia el año 2006”, ha denunciado el concejal de Compromís. Bonet Hancox ha subrayado que estos valores se revisaron “porque la entonces concejal de Hacienda, Susana Marqués, pidió, en plena ‘burbuja inmobiliaria’, que la Dirección del Catastro actuara de oficio”. Y, “de aquellos barros, estos lodos: los vecinos de Benicàssim estamos pagando unos impuestos desorbitados por culpa de inmovilismo del PP”.

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *